XIADA: Etiquetador/Lematizador do Galego Actual

XIADA

SUBSTANTIVO (S) (19 etiquetas)
Scaa
Substantivo, común, masculino/feminino, singular/plural
_¿Que hai, matasáns?
Scap
Substantivo, común, masculino/feminino, plural
Cal considera a mellor escola para formar guitarristas?
Scas
Substantivo, común, masculino/feminino, singular
É tenente de alcalde de Pontevedra
Scfa
Substantivo, común, feminino, singular/plural
Sífilis mexericas!
Scfp
Substantivo, común, feminino, plural
Tamén se precisarían grabacións en audio da súa voz (lectura de poemas, conferencias, entrevistas...) e todo o que poda ser utilizado neste documental.
Scfs
Substantivo, común, feminino, singular
Alternativa contra a escasa rendibilidade da bolsa e do aforro
Scma
Substantivo, común, masculino, singular/plural
Esta empresa aproveita pezas de matadoiro, entre elas páncreas para insulina;
Scmp
Substantivo, común, masculino, plural
A causa: a alta tendencia inflacionista, as escasas marxes de beneficios, as cotas de mantemento e os impostos.
Scms
Substantivo, común, masculino, singular
O ingreso de España no proceso de implantación da moeda única europea é un acontecemento da maior importancia.
Scxp
Substantivo, común, non binario, plural
O número de traballador@s afectad@s por EREs disparouse nun 43% neste ano
Scxs
Substantivo, común, non binario, singular
Sabe, por exemplo, un/ha traballador/a da RENFE que en Galiza toda a cidadanía ten o dereito a ser atendida non só en castelán, senón tamén en galego?
Snaa
Substantivo, nomenclatura científica, masculino/feminino, singular/plural
Proponse a separación da vexetación en tres tramos altitudinais, caracterizado cada un deles por unha especie dominante sobre a paisaxe vexetal: o piñeiro (Pinus pinaster), o castiñeiro (Castanea vulgaris), o carballo (Quercus pedunculata) e o xenebro (Juniperus nana), segundo unha orde de altitudes crecentes.
Sp00
Substantivo, propio, xénero non aplica, número non aplica
Así funcionan as cousas en Vigo.
Spf0
Substantivo, propio, feminino, número non aplica
Pilar lembrou que unha compañeira dela, Toñita, é desta parroquia e preguntoulle como poderiamos ver as pinturas.
Spfp
Substantivo, propio, feminino, plural
O edificio, de estilo sobrio e funcional, pecha as catro frontes que escoltan a fonte das Praterías.
Spfs
Substantivo, propio, feminino, singular
Creo nunha España plural, pero non quero fronteiras.
Spm0
Substantivo, propio, masculino, número non aplica
A idea xurdiu hai catro anos da man de dous empresarios da Coruña, Vicente López e César Gómez.
Spmp
Substantivo, propio, masculino, plural
Os Presupostos do Estado para o 2003 parecen feitos por Harry Potter.
Spms
Substantivo, propio, masculino, singular
A república do Xacobeo foi como a versión invertida do conto do Rei Midas, e quen tocaba a Sociedade de Xestión conseguía un pouco de ouro:
ADXECTIVO (A) (25 etiquetas)
A0aa
Adxectivo, grao non aplica, masculino/feminino, singular/plural
Segundo Xosé Díaz, economista en Astano, a demanda mundial de off-shore centrarase nos próximos anos neste último tipo de plataformas.
A0ap
Adxectivo, grao non aplica, masculino/feminino, plural
Somos diferentes e universais e a nosa forma de ver a vida trascende fronteiras, e así nolo demostra Ramón Sampedro.
A0as
Adxectivo, grao non aplica, masculino/feminino, singular
É moi fráxil neste senso.
A0fa
Adxectivo, grao non aplica, feminino, singular/plural
Sífilis mexericas!
A0fp
Adxectivo, grao non aplica, feminino, plural
_As anchas e limpas rúas do centro vanse estreitando, tornándose máis escuras.
A0fs
Adxectivo, grao non aplica, feminino, singular
A democracia volveu facer posible a divertida e ancestral celebración do Entroido.
A0ma
Adxectivo, grao non aplica, masculino, singular/plural
Parabrisas furafollas!
A0mp
Adxectivo, grao non aplica, masculino, plural
Nun mundo globalizado na economía, na comunicación, na ciencia, nas catástrofes, nos conflictos bélicos, aos pequenos países _e Alemaña é a estes efectos un pequeno país, non o esquezamos_ fáltalles dimensión.
A0ms
Adxectivo, grao non aplica, masculino, singular
"Galiza nación europea" proclamaba un dos mellores eslogans do nacionalismo galego moderno, o que intentou protagonizar infructuosamente Esquerda Galega.
A0xp
Adxectivo, grao non aplica, non binario, plural
As crianzas e adolescentes non son, en absoluto, alle@s a esta preocupante dinámica.
A0xs
Adxectivo, grao non aplica, non binario, singular
Es sabio/a ao escollernos.
Acap
Adxectivo, comparativo, masculino/feminino, plural
Convoca a proba libre para a obtención do título de graduado en educación secundaria para maiores de 18 anos na convocatoria de xuño e de setembro e se dictan instruccións para realizala.
Acas
Adxectivo, comparativo, masculino/feminino, singular
Un resultado non despreciable de todo esto é que o número e gravedade de conflictos bélicos e atentados terroristas foi menor neste ano, salvo en casos especiais de enconamento histórico.
Acfp
Adxectivo, comparativo, feminino, plural
Unha das maiores belezas do Iguaçú son as súas fervenzas.
Acfs
Adxectivo, comparativo, feminino, singular
Todo isto no medio da maior afabilidade e compracencia polas dúas partes.
Acmp
Adxectivo, comparativo, masculino, plural
"Galiza nación europea" proclamaba un dos mellores eslogans do nacionalismo galego moderno, o que intentou protagonizar infructuosamente Esquerda Galega.
Acms
Adxectivo, comparativo, masculino, singular
O sábado foi o peor día con sete accidentes e sete mortos.
Asap
Adxectivo, superlativo, masculino/feminino, plural
Son hipersensibles á luz.
Asas
Adxectivo, superlativo, masculino/feminino, singular
Ofenderíase moi profundamente, pois neste punto é hipersensíbel.
Asfp
Adxectivo, superlativo, feminino, plural
Pero hai que ter coidado porque moitos artistas acaban engulidos polas propias tecnoloxías e ao final as obras son máquinas complexísimas.
Asfs
Adxectivo, superlativo, feminino, singular
A cooperativa debe preocuparse de marca-la mínima marxe económica para os actos económicos e servicios prestados ós seus socios e conseguirlle o mellor prezo para os que realice con terceiros na súa representación;
Asmp
Adxectivo, superlativo, masculino, plural
Os prezos máximos das gasolinas baixarán a partir de mañá, sábado, entre 20 e 30 céntimos por litro, mentres que os dos gasóleos experimentarán unha suba de entre 80 céntimos ou unha peseta, informaron en fontes de Industria.
Asms
Adxectivo, superlativo, masculino, singular
¡Carísimo e cunha calor que fundía o queixo!".
Asxp
Adxectivo, superlativo, non binario, plural
Estamos contentísim@s por mor das boas novas.
Asxs
Adxectivo, superlativo, non binario, singular
Está contentísim@ por mor das boas novas.
VERBO (V) (77 etiquetas)
V0f000
Verbo, tempo non aplica, infinitivo, persoa non aplica, xénero non aplica, número non aplica
Din del que é o home que fixo soñar a De Gaulle e Miterrand con que Francia podería converterse nunha potencia militar e espacial.
V0f10p
Verbo, tempo non aplica, infinitivo, 1ª, xénero non aplica, plural
Ás veces podemos escoller para andar pés latinos ou gregos: sermos bípedes ou dípodos, e irmos ao pedicuro ou ao podólogo.
V0f20p
Verbo, tempo non aplica, infinitivo, 2ª, xénero non aplica, plural
Xa verás como as cousas se solucionan e xorden contratos para actuardes por toda España adiante.
V0f20s
Verbo, tempo non aplica, infinitivo, 2ª, xénero non aplica, singular
Non es quen de aboiares ti, e vaslle acudir a outro...
V0f30p
Verbo, tempo non aplica, infinitivo, 3ª, xénero non aplica, plural
Na mesma, os devanditos clubs falaron da posibilidade de abandonaren a Liga e de crearen unha competición paralela.
V0m10p
Verbo, tempo non aplica, imperativo, 1ª, xénero non aplica, plural
¡Vamos apuntarnos! _contestou Xurxo.
V0m20p
Verbo, tempo non aplica, imperativo, 2ª, xénero non aplica, plural
Pensade en que actividades facedes habitualmente e analizar se as realizades de forma correcta, e considerade tamén o importante que é durmir nun bon colchón que non debe afundirse demasiado nin pola contra ser moi duro.
V0m20s
Verbo, tempo non aplica, imperativo, 2ª, xénero non aplica, singular
Mira que mono queda, cinco homes e cinco mulleres;
V0p0fp
Verbo, tempo non aplica, participio, persoa non aplica, feminino, plural
Mencionaremos as actividades culturais xurdidas, dun xeito ou doutro, no seo da tertulia.
V0p0fs
Verbo, tempo non aplica, participio, persoa non aplica, feminino, singular
Unha vez demostrada a validez do invento, a sociedade comezará coa busca dos materiais máis asequíbeis para comezar a fabricación seriada do producto, que se prevé iniciar cara finais do 2003.
V0p0mp
Verbo, tempo non aplica, participio, persoa non aplica, masculino, plural
Estes impostos compartidos deberían, cando menos, ser xestionados por unha Axencia Tributaria Común _como no pacto PP/CiU_ profisional, pero na que cada CCAA dispuxera dunha participación paritária no seu territorio.
V0p0ms
Verbo, tempo non aplica, participio, persoa non aplica, masculino, singular
Dado o seu estado de crispación e alcohol..., nervosismo, ofrézolle a habitación do hotel onde eu me hospedo.
V0p0xp
Verbo, tempo non aplica, participio, persoa non aplica, non binario, plural
O número de traballador@s afectad@s por EREs disparouse nun 43% neste ano
V0p0xs
Verbo, tempo non aplica, participio, persoa non aplica, non binario, singular
O punto inicial é coñecer, aprender e estar aberta/o a posibles cambios de esquemas e, sobre todo, de actitudes a nivel persoal.
V0x000
Verbo, tempo non aplica, xerundio, persoa non aplica, xénero non aplica, número non aplica
Os débitos a clientes, excluíndo o efecto da cesión temporal de activos, presentan un crecemento interanual do 7,2 por cento.
V0x10p
Verbo, tempo non aplica, xerundio, 1ª, xénero non aplica, plural
Xa saben, Sartre defendía _falándomos de literatura_ que o escritor debe estar comprometido co seu tempo:
V0x20p
Verbo, tempo non aplica, xerundio, 2ª, xénero non aplica, plural
Creo que todo sairá mellor facéndodes como di el.
Vci10p
Verbo, pospretérito, indicativo, 1ª, xénero non aplica, plural
"Con esta medida conseguiriamos unha tributación moito máis mesurada, e aumentariámo-la recadación, porque lograriamos crear máis riqueza ó estimula-lo consumo e o investimento.
Vci10s
Verbo, pospretérito, indicativo, 1ª, xénero non aplica, singular
Centrándonos no mundo que nos rodea máis de cerca, eu diría que o fundamento está na xestión.
Vci20p
Verbo, pospretérito, indicativo, 2ª, xénero non aplica, plural
Que cambiariades cada un de vós do IGAEM?
Vci20s
Verbo, pospretérito, indicativo, 2ª, xénero non aplica, singular
Se te fixaras nela verías que ten un aquel romántico...
Vci30p
Verbo, pospretérito, indicativo, 3ª, xénero non aplica, plural
Algúns deles asinarían tamén, con parecido fervor, a moción contraria, se alguén llelo pedira.
Vci30s
Verbo, pospretérito, indicativo, 3ª, xénero non aplica, singular
O primeiro sería crear institucións supranacionais con capacidade política.
Vcia0s
Verbo, pospretérito, indicativo, 1ª/3ª, xénero non aplica, singular
Diría máis:
Vei10p
Verbo, pretérito, indicativo, 1ª, xénero non aplica, plural
Lembro por exemplo que fixemos un esforzo por buscar a versión galega de todos os refráns que usou.
Vei10s
Verbo, pretérito, indicativo, 1ª, xénero non aplica, singular
Eu dei varios cursiños de ikebana nas asociacións culturais de Vidán e de Vite, e decateime de que a xente desfruta aprendéndoa.
Vei20p
Verbo, pretérito, indicativo, 2ª, xénero non aplica, plural
Soamente programaches despedirte dunha única persoa, e acordastes vervos pola tarde, á hora do café.
Vei20s
Verbo, pretérito, indicativo, 2ª, xénero non aplica, singular
Ti só o viches unha vez, de lonxe, e non esquencéche-la súa figura, recoñeceralo axiña se o tes diante.
Vei30p
Verbo, pretérito, indicativo, 3ª, xénero non aplica, plural
É o caso da autovía transcantábrica, da que se presupostaron dous millóns de euros.
Vei30s
Verbo, pretérito, indicativo, 3ª, xénero non aplica, singular
A idea xurdiu hai catro anos da man de dous empresarios da Coruña, Vicente López e César Gómez.
Ves10p
Verbo, pretérito, subxuntivo, 1ª, xénero non aplica, plural
"Se non vendesemos ese cuarzo teriamos un gran vertedoiro", di Goyoaga.
Ves10s
Verbo, pretérito, subxuntivo, 1ª, xénero non aplica, singular
Se eu fose alcalde da Coruña o primeiro que faría sería solucionar o problema do tráfico.
Ves20p
Verbo, pretérito, subxuntivo, 2ª, xénero non aplica, plural
Agradézovos que vos acordasedes de enviarme todos os anos un calendario de propaganda.
Ves20s
Verbo, pretérito, subxuntivo, 2ª, xénero non aplica, singular
Se me quixeras, as túas palabras de amor eterno non terían esmorecido ó longo do tempo.
Ves30p
Verbo, pretérito, subxuntivo, 3ª, xénero non aplica, plural
Esas expresións que moi axiña nos parece imposíbel que non tivesen existido antes.
Ves30s
Verbo, pretérito, subxuntivo, 3ª, xénero non aplica, singular
Non era necesario e foi suficiente cunha insinuación de Riera para que a alcaldesa fixese mutis e desaparecese da escena.
Vesa0s
Verbo, pretérito, subxuntivo, 1ª/3ª, xénero non aplica, singular
Soamente a necesidade de resgardar o Corán posibilitou que aturase aquel inferno inmóbil e transparente.
Vfi10p
Verbo, futuro, indicativo, 1ª, xénero non aplica, plural
Conseguiremos unha sociedade sen medos e audaz.
Vfi10s
Verbo, futuro, indicativo, 1ª, xénero non aplica, singular
De seguido, tentarei facer unha síntese deste Memorandum.
Vfi20p
Verbo, futuro, indicativo, 2ª, xénero non aplica, plural
Xiraredes nunha esquina chea de tendas que podería ser un centro comercial normal e acabaredes nun lugar cheo de auga.
Vfi20s
Verbo, futuro, indicativo, 2ª, xénero non aplica, singular
Por exemplo, se ti vas a un hotel facilmente te atoparás cun cadro moderno, non figurativo... é algo normal.
Vfi30p
Verbo, futuro, indicativo, 3ª, xénero non aplica, plural
En total serán 500,72 millóns de euros os fondos públicos que gastarán os distintos Ministerios na nosa comunidade, dos que case 100 millóns non deberían ser incluídos.
Vfi30s
Verbo, futuro, indicativo, 3ª, xénero non aplica, singular
O mecanismo comercializarase no 2003
Vfs10p
Verbo, futuro, subxuntivo, 1ª, xénero non aplica, plural
Se non quixermos realizar todas esas xestións, cando menos deixemos constancia da nosa protesta e fagámoslla saber á Mesa pola Normalización Lingüística para que actúe.
Vfs10s
Verbo, futuro, subxuntivo, 1ª, xénero non aplica, singular
Non quixer rematar ista oración sin denantes pedirvos por todos aqueles que ven achegarse a triste hora do seu pasamento, baixo o trallazo xusticieiro da espada que vós poñedes hoxe na miña man.
Vfs20p
Verbo, futuro, subxuntivo, 2ª, xénero non aplica, plural
Pois, se non puiderdes controlala, cortádea.
Vfs20s
Verbo, futuro, subxuntivo, 2ª, xénero non aplica, singular
Se non o fixeres, vounos nomear herdeiros.
Vfs30p
Verbo, futuro, subxuntivo, 3ª, xénero non aplica, plural
Mais se en xuicio conservou o comercio en pratas e cobre, non tardaría en perdelo polo seu mal tino prao negocio, que todo era chegaren donceis lisboetas e malvenderlles todo o que eles quixeren.
Vfs30s
Verbo, futuro, subxuntivo, 3ª, xénero non aplica, singular
Toca agora, partindo deste traballo, elaborar un texto articulado quen de se apresentar no Parlamento galego e de se confrontar co que propoñan _se tal for a súa vontade_ as demais forzas políticas actuantes na Galiza.
Vfsa0s
Verbo, futuro, subxuntivo, 1ª/3ª, xénero non aplica, singular
Iso foi por fixer todo o traballo.
Vii10p
Verbo, copretérito, indicativo, 1ª, xénero non aplica, plural
Non entendo por que os homes eramos discriminados.
Vii10s
Verbo, copretérito, indicativo, 1ª, xénero non aplica, singular
Eu sabía que o culpable do desaguisado, realmente, era eu.
Vii20p
Verbo, copretérito, indicativo, 2ª, xénero non aplica, plural
_Mira, mamá, poñen as películas que viades vós de nenos.
Vii20s
Verbo, copretérito, indicativo, 2ª, xénero non aplica, singular
Desde cando se rían de ti cando falabas galego a hoxe hai unha diferenza notábel.
Vii30p
Verbo, copretérito, indicativo, 3ª, xénero non aplica, plural
Os estaleiros de Ferrol, que ocupaban arredor de 14.000 traballadores cando corrían os anos 70, fican agora atendidos por 2.000, na súa maior parte administrativos e técnicos.
Vii30s
Verbo, copretérito, indicativo, 3ª, xénero non aplica, singular
Era o cantar da miña nai que eu máis gozaba de ouvir: forza, graza, alegría e raiba para bailar.
Viia0s
Verbo, copretérito, indicativo, 1ª/3ª, xénero non aplica, singular
"O que tiña no corpo levaba 12 anos aí metido sen saber que o tiña", explicou Mari Carmen Fernández, que sufría "moitas dores, moitas hemorraxias e infeccións, sen que desen resposta".
Vli10p
Verbo, antepretérito, indicativo, 1ª, xénero non aplica, plural
_Aquel día era xa pola tardiña e había un bo anaco que acabaramos de armar as barracas.
Vli10s
Verbo, antepretérito, indicativo, 1ª, xénero non aplica, singular
Dito isto quixera formular tres cuestións:
Vli20p
Verbo, antepretérito, indicativo, 2ª, xénero non aplica, plural
A bebida de moda dos últimos meses era o whisky (non vos decatarades?).
Vli20s
Verbo, antepretérito, indicativo, 2ª, xénero non aplica, singular
Pensei que nos abandonaras, meu amor.
Vli30p
Verbo, antepretérito, indicativo, 3ª, xénero non aplica, plural
E aquela viaxe rematara como lle estaban a indicar os deuses que escribiran a historia inconclusa do Home";
Vli30s
Verbo, antepretérito, indicativo, 3ª, xénero non aplica, singular
Os ollos da ponte, de Ramiro Fonte, volve ao escenario que o escritor eumés reflectira en Os meus ollos.
Vlia0s
Verbo, antepretérito, indicativo, 1ª/3ª, xénero non aplica, singular
Abordáraa nunha explanada pé da praia.
Vpi10p
Verbo, presente, indicativo, 1ª, xénero non aplica, plural
Ollando cara diante, só vemos que o problema se vai agravar.
Vpi10s
Verbo, presente, indicativo, 1ª, xénero non aplica, singular
Sigo a selo.
Vpi20p
Verbo, presente, indicativo, 2ª, xénero non aplica, plural
Se tedes en consideración estes factores será máis difícil autodanarse.
Vpi20s
Verbo, presente, indicativo, 2ª, xénero non aplica, singular
E sentes que te alongas voando cara ao horizonte".
Vpi30p
Verbo, presente, indicativo, 3ª, xénero non aplica, plural
Se as políticas do Fondo Monetario para Arxentina se levan a cabo tal e como se están a apresentar agora, Arxentina desintegrarase.
Vpi30s
Verbo, presente, indicativo, 3ª, xénero non aplica, singular
Esta cifra supón unha media de 283 euros por habitante, fronte os 392 do conxunto do Estado.
Vps10p
Verbo, presente, subxuntivo, 1ª, xénero non aplica, plural
Coido que vai chegando o intre de que os galegos lle erixamos unha estatua ó Sr. Jordi Pujol.
Vps10s
Verbo, presente, subxuntivo, 1ª, xénero non aplica, singular
Pode que perda a batalla nesa maneira de interpretar competitivamente o mundo, pero vouno intentar.
Vps20p
Verbo, presente, subxuntivo, 2ª, xénero non aplica, plural
Dicídelle en canto o vexades, que o ando buscando.
Vps20s
Verbo, presente, subxuntivo, 2ª, xénero non aplica, singular
É raro que escoites música atonal en cine ou na publicidade, e por iso non hai avance.
Vps30p
Verbo, presente, subxuntivo, 3ª, xénero non aplica, plural
"A cultura da pesca que teñen os galegos _comenta Paz-Andrade_ fai que coiden o mar como o fai pouca xente.
Vps30s
Verbo, presente, subxuntivo, 3ª, xénero non aplica, singular
"Non creo que Europa estea sendo boa para nós, pero non podo afirmar con total seguridade que é mala".
Vpsa0s
Verbo, presente, subxuntivo, 1ª/3ª, xénero non aplica, singular
Pero diso non se pode deducir que, en canto ó calendario, avogue por un aprazamento, pois non é así en absoluto", subliñou.
PREPOSICIÓN (P) (1 etiqueta)
P
Preposición
En Galicia o número de obxectores que responden á enquisa está entre 200 e 300, pero sabemos que son moitos máis.
Verbo da memoria do CES, Suárez-Llanos rexeitou emitir calquera avaliación acerca do seu contido.
CONXUNCIÓN (C) (2 etiquetas)
Cc
Conxunción coordinante
É aconsellábel usar unha estufa e/ou secador de pelo para quentar e secar o espacio no que se fan as experiencias e o propio material.
Mentres, os prezos subiron unha décima nas comunidades de Andalucía, Asturias, Estremadura, País Basco e mais Ceuta e Melilla.
Cs
Conxunción subordinante
Damián Villalaín, responsable de Galaxia, considera que, anque a Xunta e as editoriais galegas colocaron "unha boa mostra" en Fráncfurt, cómpre levar a cabo esa promoción de autores.
O Hospital da cidade de Santiago era a institución con maior presencia no Banco, xa que participaba con 294 accións.
ADVERBIO (W) (4 etiquetas)
Wg
Adverbio, interrogativo/exclamativo
O chanceler alemán, Helmut Kohl, declarábase onte, sábado, canso de discusións sobre cómo, cándo e con quén comezará a unión económica e monetaria europea (UEM), e recomendoulles a tódolos países da UE que fagan os seus deberes.
Wm
Adverbio, modificador
A Coordinadora Galega de ONGD valora moi positivamente este proxecto e o proceso de xestación que o ten precedido.
Wn
Adverbio, nuclear
Obviamente non é o mesmo manter aboiando e mover unha tonelada que dez.
De feito, o 37º Congreso parecía estruturado por e para a mocidade militante.
Wr
Adverbio, relativo
Neste sentido, o que desexa a patronal é que as tarifas estean ligadas ós custos de producción de forma similar a como fluctúan os prezos dos petrolíferos por parte dos operadores do mercado.
ARTIGO (D) (12 etiquetas)
Ddfp
Artigo, definido, feminino, plural
As familias gastan menos ca en 1990
Ddfs
Artigo, definido, feminino, singular
Parámetros que permiten definir a saúde
Ddmp
Artigo, definido, masculino, plural
A reforma do IRPF supuxo un aforro de 800.000 millóns para os contribuíntes
Ddms
Artigo, definido, masculino, singular
A iso haberá que engadir o impacto na capacidade emisora e receptora nos grandes escenarios internacionais do turismo mundial.
Ddxp
Artigo, definido, non binario, plural
Daquela, que o saiban os/as nosos/as lectores/as máis novos/as:
Ddxs
Artigo, definido, non binario, singular
A adaptación do/a candidato/a ao posto de traballo é o que deben comprobar as distintas probas do proceso de selección.
Difp
Artigo, indefinido, feminino, plural
No 1994 o banco presentaba unhas perdas de 371 millóns de pesetas...
Difs
Artigo, indefinido, feminino, singular
Referiuse a que se trata dunha plataforma ideal para os interesados...
Dimp
Artigo, indefinido, masculino, plural
"O complexo ten unha vida establecida ata o 2008 e hai uns proxectos de desenvolvemento que se manteñen", explicou Rafael Miranda.
Dims
Artigo, indefinido, masculino, singular
No futuro, alguén lembrará que un día tivemos tigres de ouro nun lugar afastado da galaxia.
Dixp
Artigo, indefinido, non binario, plural
_uns/has expertos/as nesa área que introducían o tema cun relatorio inicial.
Dixs
Artigo, indefinido, non binario, singular
Sabe, por exemplo, un/ha traballador/a da RENFE que en Galiza toda a cidadanía ten o dereito a ser atendida non só en castelán, senón tamén en galego?
DEMOSTRATIVO (E) (13 etiquetas)
Edfp
Demostrativo, determinante, feminino, plural
Os destinatarios destas axudas son todas aquelas entidades sen ánimo de lucro que dispoñan dun local aberto para a realización de actividades relacionadas coa sociedade de información.
Edfs
Demostrativo, determinante, feminino, singular
Esa idea parte do descoñecemento.
Edmp
Demostrativo, determinante, masculino, plural
E se en Karaikal corre algo estes días é o alcohol.
Edms
Demostrativo, determinante, masculino, singular
Naquel momento e, desde logo, neste momento, non teño ningunha intención de cambiar.
Edxp
Demostrativo, determinante, non binario, plural
O goberno galego só deu continuidade a dez dest@s 51 investigador@s de alto nivel, deixando o futuro do resto e das súas investigacións no aire.
Edxs
Demostrativo, determinante, non binario, singular
Os libros de préstamo quedarán en moitos centros, por tanto, inutilizados como apestados: insuflándolle unha carga negativa a todo/a aquel/a alumno/a que os colla e, por extensión, á súa familia.
Enfp
Demostrativo, non determinante, feminino, plural
Aquelas non eran mans de chófer.
Enfs
Demostrativo, non determinante, feminino, singular
Asegura que esta é unha idea que "se leva anos acariñando" e que vela levada á práctica pola organización basca "animou os galegos".
Enmp
Demostrativo, non determinante, masculino, plural
Ambos os candidatos apelan aos votantes para que estes sexan os que estabelezan o papel de cada quen logo das eleccións.
Enms
Demostrativo, non determinante, masculino, singular
Ese foi un dos temas que máis discutimos na Asamblea Constituínte.
Enns
Demostrativo, non determinante, neutro, singular
Bouraban os grilos coma veciños, sen parar, criticando isto e aquilo.
Enxp
Demostrativo, non determinante, non binario, plural
Aquel@s que, como Anxo cobran a axuda, non chegan a 60.000.
Enxs
Demostrativo, non determinante, non binario, singular
E pobre daquel/a que lle poña a man enriba aos meus santos.
RELATIVO (T) (15 etiquetas)
Tdfp
Relativo, determinante, feminino, plural
Os salarios son moi baixos, hai a quen obrigan a traballar como autónomo, hai compañeiros sen contrato ou que traballan máis horas das que lle corresponden ou fotógrafos cuxas imaxes son usadas pola empresa sen recoñecerlle os dereitos de autor.
Tdfs
Relativo, determinante, feminino, singular
Unha Constitución cuxa reforma vai aprobar xa o Consello de Ministros esta semana, para fixar, deste xeito os límites dos estatutos.
Tdmp
Relativo, determinante, masculino, plural
O voceiro de Industria do PPdeG, Anxo Bernardo Tahoces, denunciou que Galicia quedou excluída da rede enerxética prioritaria da UE, cuxos proxectos recibirán 28.000 millóns de euros.
Tdms
Relativo, determinante, masculino, singular
A morte dun soldado británico en Iraq en 2003 por "fogo amigo" estadounidense foi "ilegal" e supuxo un "acto delituoso", concluíu onte un xuíz de instrución, cuxo ditame se coñeceu tras unha campaña da súa viúva para esclarecer a traxedia.
Tdxp
Relativo, determinante, non binario, plural
Unha grúa recolle o coche accidentado en Meis, cuxos/as ocupantes tiveron que ser rescatados/as
Tdxs
Relativo, determinante, non binario, singular
Consultaron a cant@ médic@ lles recomendaran @s client@s que frecuentaban a carnicería.
Tnaa
Relativo, non determinante, masculino/feminino, singular/plural
E menos agora que non hai campistas.
Tnap
Relativo, non determinante, masculino/feminino, plural
A sección nace coa intención de darlle voz a persoas e colectivos que forman parte da base do tecido social galego.
Tnas
Relativo, non determinante, masculino/feminino, singular
Coméntallo seriamente á muller, tragando a morea de cuspe que xuntara nun curruncho da boca.
Tnfp
Relativo, non determinante, feminino, plural
"Estas partidas que se repiten refírense sobre todo a obras menores, como circunvalacións de acceso a cidades, reformas de traxectos, desvíos, etc.
Tnfs
Relativo, non determinante, feminino, singular
Kafloat é o nome da empresa coruñesa que comercializará internacionalmente un sistema para evitar que os barcos naufraguen cando se produza unha entrada de auga.
Tnmp
Relativo, non determinante, masculino, plural
"Haberá membros do equipo directivo que permanezan aquí e membros do equipo directivo que estarán alí".
Tnms
Relativo, non determinante, masculino, singular
O novo consello de administración de Fadesa, que o xoves tomou posesión na cidade da Coruña, xa está ó choio.
Tnxp
Relativo, non determinante, non binario, plural
Precisamos nenos e nenas, cant@s máis mellor.
Tnxs
Relativo, non determinante, non binario, singular
Alumn@ asistiu cant@ había, pero mestr@ nin @ primeir@.
POSESIVO (M) (80 etiquetas)
Md1pfp
Posesivo, determinante, 1ª, plural, feminino, plural
Non nos pode deter a cativeza das nosas forzas.
Md1pfs
Posesivo, determinante, 1ª, plural, feminino, singular
Pouco e pouco atravesámo-la montaña de periódicos que se formara durante a nosa ausencia de catro semanas.
Md1pmp
Posesivo, determinante, 1ª, plural, masculino, plural
As continuas noticias sobre naufraxios que sacoden os nosos mariñeiros impulsaron definitivamente esta iniciativa que foi pensada como axuda activa nas tarefas de salvamento marítimo.
Md1pms
Posesivo, determinante, 1ª, plural, masculino, singular
Incluso o viño branco, entre o que destaca o noso Albariño, pode acadar unha revalorización sorprendente dun ano para outro.
Md1pxp
Posesivo, determinante, 1ª, plural, non binario, plural
Daquela, que o saiban os/as nosos/as lectores/as máis novos/as:
Md1pxs
Posesivo, determinante, 1ª, plural, non binario, singular
Xa sabemos o sexo d@ nos@ bebé.
Md1sfp
Posesivo, determinante, 1ª, singular, feminino, plural
Alí xurdiron as miñas primeiras dúbidas.
Md1sfs
Posesivo, determinante, 1ª, singular, feminino, singular
A miña postura sobre iso vén de longo e o mesmo sucede co meu partido.
Md1smp
Posesivo, determinante, 1ª, singular, masculino, plural
Nos meus tempos no Partido Nacionalista Galego sempre me reclamaba socialdemócrata e galeguista.
Md1sms
Posesivo, determinante, 1ª, singular, masculino, singular
Polo tanto, insisto no meu argumento.
Md1sxp
Posesivo, determinante, 1ª, singular, non binario, plural
Estes/as non son os/as meus/miñas alumnos/as.
Md1sxs
Posesivo, determinante, 1ª, singular, non binario, singular
Para bo/a, o/a meu/miña compañeiro/a.
Md2pfp
Posesivo, determinante, 2ª, plural, feminino, plural
Non perderedes ningunha das vosas propiedades.
Md2pfs
Posesivo, determinante, 2ª, plural, feminino, singular
¡Terribles tormentos padecerá a vosa alma!
Md2pmp
Posesivo, determinante, 2ª, plural, masculino, plural
Os vosos soldados están no noso poder.
Md2pms
Posesivo, determinante, 2ª, plural, masculino, singular
Se vós queredes ir á illa, eu son o voso home.
Md2pxp
Posesivo, determinante, 2ª, plural, non binario, plural
Isto é importante que o saiban os/as vosos/as fillos/as e mais os/as nosos/as.
Md2pxs
Posesivo, determinante, 2ª, plural, non binario, singular
Xa sabedes o sexo d@ vos@ bebé?
Md2sfp
Posesivo, determinante, 2ª, singular, feminino, plural
¡Arrepíasme cas túas comparacións!
Md2sfs
Posesivo, determinante, 2ª, singular, feminino, singular
Pola túa culpa o capitán vainos esfolar o lombo coa súa tralla.
Md2smp
Posesivo, determinante, 2ª, singular, masculino, plural
"Cando medras nunha lingua na que non aprendes a expresar os teus sentimentos, o mellor é aprender unha nova para facelo".
Md2sms
Posesivo, determinante, 2ª, singular, masculino, singular
Cas respostas obtense un resultado numérico que se traduce nunha serie de informacións respecto ao teu estado de saúde.
Md2sxp
Posesivo, determinante, 2ª, singular, non binario, plural
Ti evitarás comentalo nos días anteriores cos/coas teus/túas veciños/as e/ou amizades e/ou parentes.
Md2sxs
Posesivo, determinante, 2ª, singular, non binario, singular
Evitarás comentalo co/coa teu/túa veciño/a.
Md3afp
Posesivo, determinante, 3ª, singular/plural, feminino, plural
Como eran as súas clases?
Md3afs
Posesivo, determinante, 3ª, singular/plural, feminino, singular
Algúns entes inscribíronse trala súa concesión
Md3amp
Posesivo, determinante, 3ª, singular/plural, masculino, plural
Segundo os seus cálculos, Brasil terá que conseguer 63 mil millóns de dólares en 2003 para evitar un cesamento de pagos.
Md3ams
Posesivo, determinante, 3ª, singular/plural, masculino, singular
O seu volume de negocio aumentou arredor do 15%
Md3pfp
Posesivo, determinante, 3ª, plural, feminino, plural
Ademais, os grandes buques teñen xa compartimentadas as súas adegas para poder pecharse e amañarse en alta mar en caso de fuga", sinala o xerente de Kafloat.
Md3pfs
Posesivo, determinante, 3ª, plural, feminino, singular
algúns, incruso, chegaron a aldraxala por lles pedir a súa axuda no meu favor.
Md3pmp
Posesivo, determinante, 3ª, plural, masculino, plural
A empresa tamén mercou coches por valor de 52 millóns de pesetas, e dotounos dos seus correspondentes teléfonos, cunha partida superior ó millón e medio de pesetas.
Md3pms
Posesivo, determinante, 3ª, plural, masculino, singular
E no borrador do seu informe tampouco incluíron referencia ningunha á contía dos cartos que percibiu.
Md3pxp
Posesivo, determinante, 3ª, plural, non binario, plural
Leven ós/ás seus/súas benedictinos/as favoritos/as a este remanso e non se arrepentirán.
Md3pxs
Posesivo, determinante, 3ª, plural, non binario, singular
Leven ó/á seu/súa benedictino/a favorito/a a este remanso e non se arrepentirán.
Md3sfp
Posesivo, determinante, 3ª, singular, feminino, plural
En Galicia prexudicou especialmente ós resultados do Banco Pastor, que fixera desta unha das súas principais actividades nos anos noventa.
Md3sfs
Posesivo, determinante, 3ª, singular, feminino, singular
A viúva do militar, Susan, manifestou o seu alivio polo ditame, pero expresou a súa decepción pola falta de colaboración de EEUU.
Md3smp
Posesivo, determinante, 3ª, singular, masculino, plural
Para iso, ó redor de 130 artistas galegos, pertencentes a distintas áreas do mundo da creación, plasmaron a súa visión particular do noso medio natural e os seus problemas.
Md3sms
Posesivo, determinante, 3ª, singular, masculino, singular
A viúva do militar, Susan, manifestou o seu alivio polo ditame, pero expresou a súa decepción pola falta de colaboración de EEUU.
Md3sxp
Posesivo, determinante, 3ª, singular, non binario, plural
Leve ós/ás seus/súas benedictinos/as favoritos/as a este remanso e non se arrepentirá.
Md3sxs
Posesivo, determinante, 3ª, singular, non binario, singular
Leve ó/á seu/súa benedictino/a favorito/a a este remanso e non se arrepentirá.
Mn1pfp
Posesivo, non determinante, 1ª, plural, feminino, plural
Reivindicaron que as rúas "tamén son nosas, non só das multinacionais", ás que acusaron de aproveita-las condicións nas que se encontran os países do terceiro mundo para incrementa-los seus beneficios.
Mn1pfs
Posesivo, non determinante, 1ª, plural, feminino, singular
Era cando soaba aquelo de "a terra é nosa e non de Fenosa".
Mn1pmp
Posesivo, non determinante, 1ª, plural, masculino, plural
Dos nosos, o que en peor situación se encontraba era o Silverio Gándara, que seguía con aquelas chagas das pernas, que daba mágoa verllas.
Mn1pms
Posesivo, non determinante, 1ª, plural, masculino, singular
O bardo aquí chámase doutra maneira, pero mente tan ben coma o noso, ou mellor.
Mn1pxp
Posesivo, non determinante, 1ª, plural, non binario, plural
Isto é importante que o saiban os/as vosos/as fillos/as e mais os/as nosos/as.
Mn1pxs
Posesivo, non determinante, 1ª, plural, non binario, singular
María e Xoán van ter un neno, pero nós aínda non sabemos o sexo d@ nos@.
Mn1sfp
Posesivo, non determinante, 1ª, singular, feminino, plural
Nin eu vou loitar ás vosas ordes nin tampouco vos vou pedir que o fagades vós ás miñas.
Mn1sfs
Posesivo, non determinante, 1ª, singular, feminino, singular
A miña é unha posición de autoesixencia, tanto no xornalismo como na literatura.
Mn1smp
Posesivo, non determinante, 1ª, singular, masculino, plural
Outros informes meus deron moi bo resultado, creándome un certo prestixo, mesmo entre os que non me coñecían moi ben.
Mn1sms
Posesivo, non determinante, 1ª, singular, masculino, singular
Isto converte a novela nunha especie de Bildungsroman de carácter feminista na que a personaxe principal se fai eco da vella reivindicación de Virginia Woolf de "un cuarto de seu" ampliándoa a "unha casa de meu".
Mn1sxp
Posesivo, non determinante, 1ª, singular, non binario, plural
Estes/as non son os/as meus/miñas, senón que son os/as teus/túas.
Mn1sxs
Posesivo, non determinante, 1ª, singular, non binario, singular
Para bo/a compañeiro/a o/a meu/miña, e non o/a teu/túa.
Mn2pfp
Posesivo, non determinante, 2ª, plural, feminino, plural
A min tanto me ten, aínda que xa che dixen que non teño nada que ver coas pantasmas vosas.
Mn2pfs
Posesivo, non determinante, 2ª, plural, feminino, singular
Eu non sei, pero a nosa raza é diferente da vosa.
Mn2pmp
Posesivo, non determinante, 2ª, plural, masculino, plural
_Mira a ver se anda por aí algún dos teus, e dormes nun camión dos vosos, ho.
Mn2pms
Posesivo, non determinante, 2ª, plural, masculino, singular
O home que está aquí _e sinalou agora ó Candal_ non quere matarvos, quere ser amigo voso.
Mn2pxp
Posesivo, non determinante, 2ª, plural, non binario, plural
Isto é importante que o saiban os/as nosos/as fillos/as e mais os/as vosos/as.
Mn2pxs
Posesivo, non determinante, 2ª, plural, non binario, singular
Vós xa sabedes o d@ vos@?
Mn2sfp
Posesivo, non determinante, 2ª, singular, feminino, plural
Son figuracións túas.
Mn2sfs
Posesivo, non determinante, 2ª, singular, feminino, singular
Resulta evidente que unha noite en soedade é moito máis noite e tamén é moita máis soedade, un séntese impotente diante da escuridade aberta e sincera, como diante túa.
Mn2smp
Posesivo, non determinante, 2ª, singular, masculino, plural
_Mira a ver se anda por aí algún dos teus, e dormes nun camión dos vosos, ho.
Mn2sms
Posesivo, non determinante, 2ª, singular, masculino, singular
_¿Aínda te emocionas cando sae un libro teu?
Mn2sxp
Posesivo, non determinante, 2ª, singular, non binario, plural
Estes/as non son os/as meus/miñas, senón que son os/as teus/túas.
Mn2sxs
Posesivo, non determinante, 2ª, singular, non binario, singular
Para bo/a compañeiro/a o/a meu/miña, e non o/a teu/túa.
Mn3afp
Posesivo, non determinante, 3ª, singular/plural, feminino, plural
Entre a oficialidade murmurábase que tal e tal casa eran súas.
Mn3afs
Posesivo, non determinante, 3ª, singular/plural, feminino, singular
Aquela casa xa non era súa, era unha cela negra de paredes difusas, un espacio equívoco e sen termo, a superficie inabarcable e informe da súa limitación.
Mn3amp
Posesivo, non determinante, 3ª, singular/plural, masculino, plural
Eses contos son seus?
Mn3ams
Posesivo, non determinante, 3ª, singular/plural, masculino, singular
E escoitar non é o seu.
Mn3pfp
Posesivo, non determinante, 3ª, plural, feminino, plural
Fun ao parque e pouseinas ao pé da fonte, onde eles lavan as súas.
Mn3pfs
Posesivo, non determinante, 3ª, plural, feminino, singular
Mentres que en tan só 7 anos as tendas de barrio perderon máis da metade da súa cota de mercado, os hipermercados ampliaron a súa desde o 15 por cento de vendas en 1987 ata o 30,7 por cento que alcanzaron en 1994.
Mn3pmp
Posesivo, non determinante, 3ª, plural, masculino, plural
Dixeran que eran seus.
Mn3pms
Posesivo, non determinante, 3ª, plural, masculino, singular
O apoio estrutural e financeiro desas entidades culturais con prestixio de seu en Madrid son as que realmente sosteñen e lle dan febra ao festival.
Mn3pxp
Posesivo, non determinante, 3ª, plural, non binario, plural
Leven ós/ás seus/súas a este remanso e non se arrepentirán.
Mn3pxs
Posesivo, non determinante, 3ª, plural, non binario, singular
Leven ó/á seu/súa a este remanso e non se arrepentirán.
Mn3sfp
Posesivo, non determinante, 3ª, singular, feminino, plural
Nunha entrevista en A Nosa Terra (Nº 100, 28 de marzo de 1980) á xornalista Margarita Ledo, Ramón Piñeiro explicaba as súas sobre Galiza e o galeguismo, en plena transición política e cando aínda se estaba a discutir o Estatuto de Autonomía.
Mn3sfs
Posesivo, non determinante, 3ª, singular, feminino, singular
O Duque fixera súa a reforma eclesiástica e enchéraa de igrexas e mosteiros, nos que se respetaban escrupulosamente as normas emanadas de Roma.
Mn3smp
Posesivo, non determinante, 3ª, singular, masculino, plural
Pero os Moscoso, anque foran aliados seus pra vencer á Irmandade, ían ter que arrepentirse do que lle fixeran.
Mn3sms
Posesivo, non determinante, 3ª, singular, masculino, singular
O histórico empresario asegura que está afastado do mundo da construcción e que o seu é ocuparse da fundación que leva o seu nome.
Mn3sxp
Posesivo, non determinante, 3ª, singular, non binario, plural
Leve ós/ás seus/súas a este remanso e non se arrepentirá.
Mn3sxs
Posesivo, non determinante, 3ª, singular, non binario, singular
Leve ó/á seu/súa a este remanso e non se arrepentirá
INDEFINIDO (I) (23 etiquetas)
Iafp
Indefinido, determinante/non determinante, feminino, plural
Repsol entra na guerra dos prezos e baixa entre 3 e 4 pesetas as gasolinas e outras dúas o gasóleo
Iafs
Indefinido, determinante/non determinante, feminino, singular
Boa como calquera outra.
Iamp
Indefinido, determinante/non determinante, masculino, plural
Pero existen medios como a televisión que engloba este aspecto e moitos outros e nós pretendemos descifrala coma se fose un libro.
Iams
Indefinido, determinante/non determinante, masculino, singular
Holing 321 (Ferroatlántica e Carburos Metálicos) controla o 33,3 por cento da empresa e outro tanto está en poder da empresa norueguesa NorKvarts.
Idap
Indefinido, determinante, masculino/feminino, plural
A Vicepresidencia da Xunta indicou que nove de cada dez asistentes a este evento serán homes.
Idas
Indefinido, determinante, masculino/feminino, singular
Zapatero e Blanco déronlle persoalmente á benvida aos convidados a través de videochamada, o gabinete de comunicación utilizou a nota de prensa virtual para convocar os xornalistas e o partido creou a figura do "ciber-delegado" para que calquera internauta, ademais de seguir en directo o congreso, puidera enviarlle mensaxes á dirección no transcurso dos debates.
Idfp
Indefinido, determinante, feminino, plural
Despois de varias probas realizadas en Madrid, no Canal de Experiencia Hidrodinámico do Pardo (CEHIPAR), que se saldaron con resultado positivo, a empresa ten previsto facer un novo control en mar aberto de cara a novembro deste ano.
Idfs
Indefinido, determinante, feminino, singular
Sen embargo, a adxudicación de tal cantidade fala ben claro da viabilidade dun producto inventado en Galiza.
Idmp
Indefinido, determinante, masculino, plural
O 11-S acentuou o proceso de globalización en todos os ámbitos
Idms
Indefinido, determinante, masculino, singular
Esta cifra supón tan só o 8% do total investido no mesmo período no conxunto do Estado Español.
Inns
Indefinido, non determinante, neutro, singular
Se estamos ante unha realidade ou unha nova manobra de propaganda, é algo que saberemos en breve plazo.
Idxp
Indefinido, determinante, non binario, plural
O que ás veces pasa desapercibido para uns/has, non pasa para outros/as e non é a primeira vez que se anticipa unha recaída grazas á observación de varios/as traballadores/as.
Idxs
Indefinido, determinante, non binario, singular
Os libros de préstamo quedarán en moitos centros, por tanto, inutilizados como apestados: insuflándolle unha carga negativa a todo/a aquel/a alumno/a que os colla e, por extensión, á súa familia.
In00
Indefinido, non determinante, xénero non aplica, número non aplica
Calquera persoa sabe que eses cartos non chegan para nada, soamente se trata de prórrogas de estudios infinitas", sentencia Ceferino Díaz.
Inaa
Indefinido, non determinante, masculino/feminino, singular/plural
Si, aínda que se trata dun festival non tan masivo a nivel de actuacións como hai outros, neste caso hai cinco ou seis grupos por día, que xa é bastante, pero que non é un número tan grande como para que o público vaia esgotado nin para que os grupos teñamos cen problemas coas horas de proba, os retrasos e demais.
Inap
Indefinido, non determinante, masculino/feminino, plural
Ninguén sospeitabamos que as medidas a tomar foran xa as tan mortuorias dos nichos de Bonaval.
Inas
Indefinido, non determinante, masculino/feminino, singular
Ninguén quere volver preto do mar.
Infp
Indefinido, non determinante, feminino, plural
Aínda que moitas das nosas propostas, como dixemos, foron aceptadas e incorporadas ao texto sobre o que os parlamentarios galegos van discutir, sobre algúns puntos non se ten chegado, nesta primeira fase de xestación, a un acordo.
Infs
Indefinido, non determinante, feminino, singular
Galicia logra alcanzar unha das taxas de inflación máis baixas dos últimos anos.
Inmp
Indefinido, non determinante, masculino, plural
O problema é que moitos dos investimentos que se proxectan teñen un prazo de execución que en moitos casos non se cumpre.
Inms
Indefinido, non determinante, masculino, singular
Por outro, ACS/Dragados.
Inxp
Indefinido, non determinante, non binario, plural
O que ás veces pasa desapercibido para uns/has, non pasa para outros/as e non é a primeira vez que se anticipa unha recaída grazas á observación de varios/as traballadores/as.
Inxs
Indefinido, non determinante, non binario, singular
Coñezo persoalmente cada un/ha d@s estudantes desta e das anteriores promocións, fill@s dunha época de bonanza económica e extraordinariamente ben formados.
NUMERAL (N) (25 etiquetas)
Ncaxp
Numeral, cardinal, determinante/non determinante, non binario, plural
Que pasen os/as dous/dúas primeiros/as.
Ncdap
Numeral, cardinal, determinante, masculino/feminino, plural
Cada ano acaban a carreira en Galicia arredor de cen xornalistas.
Ncdfp
Numeral, cardinal, determinante, feminino, plural
Un estadio de cinco estrelas como figuraba na propaganda e que se estendía dende a praza de Portugal até o campón que ocupará a xa citada Casa da Auga.
Ncdfs
Numeral, cardinal, determinante, feminino, singular
A extensión media das parcelas privadas é de unha ou dúas hectáreas, o que provoca que a xestión forestal non exista.
Ncdmp
Numeral, cardinal, determinante, masculino, plural
Esta cifra supón unha media de 283 euros por habitante, fronte os 392 do conxunto do Estado.
Ncdms
Numeral, cardinal, determinante, masculino, singular
Un ano despois do atentado contra as Torres Xemelgas e o Pentágono a economía mundial está inmersa nunha crise importante da que non se albisca saída a curto prazo, sobre todo, naqueles países integrantes do chamado primeiro mundo.
Ncdxp
Numeral, cardinal, determinante, non binario, plural
A aula ten capacidade para acoller ata trescent@s alumn@s.
Ncnap
Numeral, cardinal, non determinante, masculino/feminino, plural
Hai vinte e cinco anos tiña 13.000 máis, e era a terceira de Galiza.
Ncnfp
Numeral, cardinal, non determinante, feminino, plural
O eucalipto ocupa case o 47% da superficie arbórea galega e ten como destino soamente seis das 2.860 empresas madereiras que operan en Galicia.
Ncnfs
Numeral, cardinal, non determinante, feminino, singular
Na operación inclúese unha oficina do Urquijo en León, tres oficinas en Xixón, unha en Avilés e unha en Palencia, todas estas dependentes da dirección de zona de Caixa Galicia que ten a súa sede na localidade de León.
Ncnmp
Numeral, cardinal, non determinante, masculino, plural
Esta cifra supón unha media de 283 euros por habitante, fronte os 392 do conxunto do Estado.
Ncnms
Numeral, cardinal, non determinante, masculino, singular
O mecanismo comercializarase no 2003
Ncnxp
Numeral, cardinal, non determinante, non binario, plural
Se nalgún momento parella remitía simplemente a dous/dúas que ían en mutua compaña _tipicamente a garda civil_ ou obrigaba a dicir onde tiña lugar o emparellamento _parella de baile, parella de cartas_, hoxe é unha expresión frecuente para aludir a compañeiros ou compañeiras sentimentais.
Nodfp
Numeral, ordinal, determinante, feminino, plural
Xusto nese momento, convocáronse na República Checa as primeiras eleccións democráticas dos últimos cincuenta anos.
Nodfs
Numeral, ordinal, determinante, feminino, singular
O español é a primeira lingua.
Nodmp
Numeral, ordinal, determinante, masculino, plural
"Os primeiros resultados foron bos, pero despois tivemos problemas cos holandeses", conta o portavoz da empresa.
Nodms
Numeral, ordinal, determinante, masculino, singular
Os datos de crecemento do segundo trimestre, a evolución do desemprego, a desaceleración das exportacións, a caída do consumo privado e a opción gubernamental invariábel a favor do equilibrio orzamentario a toda costa configuran un panorama negativo pero susceptíbel de empiorar.
Nodxp
Numeral, ordinal, determinante, non binario, plural
@s primeir@s nen@s que cheguen gañan.
Nodxs
Numeral, ordinal, determinante, non binario, singular
@ primeir@ nen@ que chegue gaña.
Nonfp
Numeral, ordinal, non determinante, feminino, plural
As reses máis abundantes son as primeiras, pero as segundas, de raza cachena, con cornos grandes e cor entre marelo e negro son, sen dúbida, moito máis fermosas.
Nonfs
Numeral, ordinal, non determinante, feminino, singular
A primeira sería a necesidade das entidades de reducir os custos de transformación.
Nonmp
Numeral, ordinal, non determinante, masculino, plural
No segundo caso, se quere que España estea entre os primeiros da moeda única o PP debe explicar" cómo vai logra-las reduccións do déficit necesarias para cumprir cos criterios e o descenso dos impostos", ó mesmo tempo.
Nonms
Numeral, ordinal, non determinante, masculino, singular
Rosalía de Castro e Murguía viviron no andar segundo desta casa que fora de alugueiro, como outras que tiveron na Coruña polo que segundo Barreiro "agora na lembranza xa terán a casa propia, se non como espazo físico polo menos como espazo simbólico".
Nonxp
Numeral, ordinal, non determinante, non binario, plural
@s primeir@s que cheguen gañan.
Nonxs
Numeral, ordinal, non determinante, non binario, singular
Alumn@ asistiu cant@ había, pero mestr@ nin @ primeir@.
PRONOME (R) (96 etiquetas)
Raa1ap
Pronome, átono, acusativo, 1ª, masculino/feminino, plural
A creación da Dirección Xeral de Cooperación Exterior fainos ser optimistas, pero temos que recordar que o esforzo financeiro, ata o momento, ten sido escaso.
Raa1as
Pronome, átono, acusativo, 1ª, masculino/feminino, singular
En Xapón metinme nunha escola de arte floral moderna.
Raa1fp
Pronome, átono, acusativo, 1ª, feminino, plural
Sendo nenas leváchesnos a levantar as trampas das animalias.
Raa1fs
Pronome, átono, acusativo, 1ª, feminino, singular
Nunca me magoaría, é un pai marabilloso", dixo a moza ucraína.
Raa1mp
Pronome, átono, acusativo, 1ª, masculino, plural
Mais han de voar xa para que non nos pillen adormecidos.
Raa1ms
Pronome, átono, acusativo, 1ª, masculino, singular
O bloqueo pilloume desprevido e por inercia cambiei.
Raa2ap
Pronome, átono, acusativo, 2ª, masculino/feminino, plural
"Encargado pola miña calidade de director de convocarvos e, sequera inmerecidamente, teño a honra, que reputo sinaladísima, de saudarvos no nome deste Consello de Administración, coma no meu propio".
Raa2as
Pronome, átono, acusativo, 2ª, masculino/feminino, singular
Cando buscas o que te une e non o que te separa, chegas a acordos positivos.
Raa2fp
Pronome, átono, acusativo, 2ª, feminino, plural
Ademais, non vos vou deixar a vós soias co rapaz.
Raa2fs
Pronome, átono, acusativo, 2ª, feminino, singular
Non sei nin como ti te atreves a andar así, soliña pola vila adiante, para que te rapten e despois lle vaian poñer condicións ó teu pai.
Raa2mp
Pronome, átono, acusativo, 2ª, masculino, plural
"Tamén a vós vos terei que deixar, meus amigos _pensou_.
Raa2ms
Pronome, átono, acusativo, 2ª, masculino, singular
"Eu creo que se aprendes inglés, traballas duro e tes un soño, tes a capacidade de pasar de recoller a colleita a ser dono da túa tenda, ou de limpar o chan das oficinas a converterte en xefe".
Raa3fp
Pronome, átono, acusativo, 3ª, feminino, plural
_Produciraas se a sociedade llo permite.
Raa3fs
Pronome, átono, acusativo, 3ª, feminino, singular
A harmonía compréndese mellor se a tocas.
Raa3mp
Pronome, átono, acusativo, 3ª, masculino, plural
Estes cartos non se outorgan a fondo perdido, senón que hai que devolvelos ao cuarto ano da súa concesión.
Raa3ms
Pronome, átono, acusativo, 3ª, masculino, singular
Cal dos seus profesores o marcou máis?
Raa3xp
Pronome, átono, acusativo, 3ª, non binario, plural
Ben podían escoller outro día para constituír o novo Parlamento, calquera pode pensar que van ou que @s mandamos con engano.
Raa3xs
Pronome, átono, acusativo, 3ª, non binario, singular
Qué difícil lles resulta aos pais escoller, decidir un nome para un fillo ou unha filla, _xa que ese nome é o nome que vai levar toda a vida e co que o/a van identificar dentro do grupo, da colectividade á que pertence, da sociedade, do mundo no que vive_.
Rad1ap
Pronome, átono, dativo, 1ª, masculino/feminino, plural
Esas expresións que moi axiña nos parece imposíbel que non tivesen existido antes.
Rad1as
Pronome, átono, dativo, 1ª, masculino/feminino, singular
Contábame Arturo Casas que viu un filme no que os protagonistas están de viaxe, estacionan, entran nunha taberna.
Rad1fp
Pronome, átono, dativo, 1ª, feminino, plural
_¡Pois xa ves a nós as dúas de que nos serviu!
Rad1fs
Pronome, átono, dativo, 1ª, feminino, singular
"Un día deixa de baixarme o período", sinalou e, despois de ir ó médico e de poñerse inxeccións, descubriron que estaba embarazada.
Rad1mp
Pronome, átono, dativo, 1ª, masculino, plural
Non se acadaron os resultados esperados e agora as discográficas non invisten nas novas propostas e pídennos aos grupos que afrontemos todos os gastos para que eles só teñan que ocuparse da distribución".
Rad1ms
Pronome, átono, dativo, 1ª, masculino, singular
"¿Como me van vir aquí dicir que van pechar unha fábrica e poñerme unha boleira?", preguntou o alcalde, que engadiu que "se van vir con iso, xa desde aquí emprazo publicamente a empresa para que non se moleste en vir".
Rad2ap
Pronome, átono, dativo, 2ª, masculino/feminino, plural
Eu non militei en ningún partido pero non teño incomenente en explicarvos o meu pensamento ideolóxico.
Rad2as
Pronome, átono, dativo, 2ª, masculino/feminino, singular
Agora ninguén se fai rico cun disco, pero un traballo discográfico sérveche de escusa para dar concertos e que te coñezan".
Rad2fp
Pronome, átono, dativo, 2ª, feminino, plural
A vós, as da comunidade, faivos moita falta un home con experiencia, que vos poña a andar_.
Rad2fs
Pronome, átono, dativo, 2ª, feminino, singular
Para ti, Berta, as mulleres... témosche todas que ser dun mesmo estilo.
Rad2mp
Pronome, átono, dativo, 2ª, masculino, plural
_Xa volo contarei ós dous xuntos _desculpouse_.
Rad2ms
Pronome, átono, dativo, 2ª, masculino, singular
En fin, ¿quén che di a ti, Cibrán, que a Marisa, acabado o bachillerato, non estudiaba medicina ela misma, ou outra cousa nova desas que hai agora?
Rad3ap
Pronome, átono, dativo, 3ª, masculino/feminino, plural
Entre estas eivas está a da comercialización, que lles impide superar o mercado local.
Rad3as
Pronome, átono, dativo, 3ª, masculino/feminino, singular
_¿De qué te ris? _preguntáronlle.
Rad3fp
Pronome, átono, dativo, 3ª, feminino, plural
As árbores tamén empezan a recuperar o manto verde que lles arrebataron o vento e a friaxe do inverno.
Rad3fs
Pronome, átono, dativo, 3ª, feminino, singular
En realidade, os médicos víronlle dous DIU, un ben posto, que ela mesma se colocou, "e outro no corpo".
Rad3mp
Pronome, átono, dativo, 3ª, masculino, plural
E bárbaros deses _Atlántico Diario, 27 febreiro último_ teñen a posibilidade de predicar a súa ignorancia e transmitirlles aos demais a súa incultura.
Rad3ms
Pronome, átono, dativo, 3ª, masculino, singular
Os topónimos terán, como única forma oficial a galega e corresponderalle ao Goberno galego determinar os nomes de lugar.
Raf1ap
Pronome, átono, formante léxico, 1ª, masculino/feminino, plural
Na miña primeira achega a esta Comisión de Investigación quixera dicirlles que esta catástrofe non desaparece porque nos empeñemos en mirar para outro lado.
Raf1as
Pronome, átono, formante léxico, 1ª, masculino/feminino, singular
Se me buscan, aquí estou (se non me atrevo a desconectar ou quedar fóra de cobertura).
Raf1fp
Pronome, átono, formante léxico, 1ª, feminino, plural
Irimia vestía no primeiro día de colexio o mesmo traxe con pitocos vermellos e un mandil, coma min, súa nai falaba animadamente coa miña, decidín que nos fixesemos amigas.
Raf1fs
Pronome, átono, formante léxico, 1ª, feminino, singular
Acórdome de pequena, todos os doces que nos compraba, pero volveuse insoportable desque a chegada dos socialistas ó poder detivo a súa carreira no Exército.
Raf1mp
Pronome, átono, formante léxico, 1ª, masculino, plural
Isto fai que teñamos que tocar mellor, xa que sabendo o nivel que hai, os concertistas vémonos obrigados a acadalo.
Raf1ms
Pronome, átono, formante léxico, 1ª, masculino, singular
¿Por que converterme, tan novo, no alienado protagonista dunha pseudonovela de amores imposibles...?
Raf2ap
Pronome, átono, formante léxico, 2ª, masculino/feminino, plural
¿Xa non vos acordades?
Raf2as
Pronome, átono, formante léxico, 2ª, masculino/feminino, singular
Por exemplo, se ti vas a un hotel facilmente te atoparás cun cadro moderno, non figurativo... é algo normal.
Raf2fp
Pronome, átono, formante léxico, 2ª, feminino, plural
Iso supón que vós deixades de ser a princesa de Hannover que todos miraban con receo para convertervos en raíña.
Raf2fs
Pronome, átono, formante léxico, 2ª, feminino, singular
Non sei nin como ti te atreves a andar así, soliña pola vila adiante, para que te rapten e despois lle vaian poñer condicións ó teu pai.
Raf2mp
Pronome, átono, formante léxico, 2ª, masculino, plural
"Fóra, fóra, veña, a fumardes na casiña diante dos vosos pais, desgraciados, a ver se vos atrevedes", e cando saían os rapaces seguía o Evaristo:
Raf2ms
Pronome, átono, formante léxico, 2ª, masculino, singular
Acórdate de min, Carlos, acórdate de min e de todo.
Rao3aa
Pronome, átono, outros casos, 3ª, masculino/feminino, singular/plural
Hai unha parte do PT que se nega a acompañar o Lula e lle fai fronte.
Rtn1ap
Pronome, tónico, nominativo, 1ª, masculino/feminino, plural
Non sucedeu iso e nós entramos no goberno.
Rtn1as
Pronome, tónico, nominativo, 1ª, masculino/feminino, singular
Galbraith di moitas cousas que eu non comparto.
Rtn1fp
Pronome, tónico, nominativo, 1ª, feminino, plural
Podería ir polo que ela, nós as dúas, fixemos, pero escolle entendelo referido á noticia anterior.
Rtn1fs
Pronome, tónico, nominativo, 1ª, feminino, singular
Pola miña parte, eu son mestra en ikebana polas escolas Sogetsu e Koriu, despois de sete anos de práctica no Xapón.
Rtn1mp
Pronome, tónico, nominativo, 1ª, masculino, plural
Mar das conserveiras, dos armadores, que nos fixo cantar e contar aquilo de para mariñeiros nós.
Rtn1ms
Pronome, tónico, nominativo, 1ª, masculino, singular
"Eu estou bastante afeito a escoita-los portavoces do PP no Parlamento loa-lo modo no que traballan e cumpren as súas funcións estes dous organismos", engadiu.
Rtn1xp
Pronome, tónico, nominativo, 1ª, non binario, plural
Nosoutr@s ocupámonos do agasallo e vosoutr@s de escoller o restaurante.
Rtn2ap
Pronome, tónico, nominativo, 2ª, masculino/feminino, plural
Pero eu non fun, e vós sabédelo!
Rtn2as
Pronome, tónico, nominativo, 2ª, masculino/feminino, singular
Por exemplo, se ti vas a un hotel facilmente te atoparás cun cadro moderno, non figurativo... é algo normal.
Rtn2fp
Pronome, tónico, nominativo, 2ª, feminino, plural
Lévache razón, non estamos aquí de vacacións, vosoutras ben o sabedes.
Rtn2fs
Pronome, tónico, nominativo, 2ª, feminino, singular
Ti mesma repetíchelo insistentemente.
Rtn2mp
Pronome, tónico, nominativo, 2ª, masculino, plural
E vosoutros _dixo, dirixíndose aos pícaros_, ben se ve que hoxe non tendes escola.
Rtn2ms
Pronome, tónico, nominativo, 2ª, masculino, singular
Timbrio aqui, Febo alá, tirador acó, menciñeiro acolá, pai da Poesía, Inventor da Música, ti que decote alboreas e, aínda que o semella, endexamais te escureces!".
Rtn2xp
Pronome, tónico, nominativo, 1ª, non binario, singular
Nosoutr@s ocupámonos do agasallo e vosoutr@s de escoller o restaurante.
Rtn3ap
Pronome, tónico, nominativo, 3ª, masculino/feminino, plural
"Fai falla _dixo_ mante-lo equilibrio orzamentario para combate-la inflación, cousa que vostedes non queren;
Rtn3as
Pronome, tónico, nominativo, 3ª, masculino/feminino, singular
Mais vostede non entrou.
Rtn3fp
Pronome, tónico, nominativo, 3ª, feminino, plural
Todas elas saborosas dunha en unha e ao mesmo tempo susceptibles de ser mesturadas.
Rtn3fs
Pronome, tónico, nominativo, 3ª, feminino, singular
Vostede era de procedencia galeguista, mais agora está integrada no PSdeG.
Rtn3mp
Pronome, tónico, nominativo, 3ª, masculino, plural
O traballo non foi doado aínda que eles xa coñecían o sector da alimentación en Bélxica.
Rtn3ms
Pronome, tónico, nominativo, 3ª, masculino, singular
El explicou que cómpre unha nova "xeografía comercial" que diversifique os intercambios.
Rtn3ns
Pronome, tónico, nominativo, 3ª, neutro, singular
Tamén é un medio bo para combatilo, fomentar as nosas pequenas ambicións, loitar para realizalas cabalmente e amar o esforzo que elo require.
Rtn3xp
Pronome, tónico, nominativo, 3ª, non binario, plural
Mais non son el@s.
Rtn3xs
Pronome, tónico, nominativo, 3ª, non binario, singular
hai quen cre tanto en si mesmo que pensa que, con encabezar el/ela mesmo/a a recua de aspirantes, xa chega.
Rtp1ap
Pronome, tónico, preposicional, 1ª, masculino/feminino, plural
A nós sorprendeunos o ben que soaba o Quixote en galego e o fácil que nos resultou collerlle o tono xeral.
Rtp1as
Pronome, tónico, preposicional, 1ª, masculino/feminino, singular
É un rango que ten o PSC que a min me gustaría que alcanzase o PSdeG.
Rtp1fp
Pronome, tónico, preposicional, 1ª, feminino, plural
Identifícanos con esa necesidade elemental de acougo, e nosoutras, parvas, pensamos que é por nós mesmas.
Rtp1fs
Pronome, tónico, preposicional, 1ª, feminino, singular
Leo na revista CLIJ unhas palabras de Liliana Heker, escritora e directora do Fondo Nacional das Artes de Arxentina, nas que afirma que "a lectura, moitas veces, obrou en min sinxelamente como un refuxio e como un consolo".
Rtp1mp
Pronome, tónico, preposicional, 1ª, masculino, plural
"Para nosoutros é importante todo tipo de aforradores, incluso o dos 20.000 pesos".
Rtp1ms
Pronome, tónico, preposicional, 1ª, masculino, singular
Ese potencial de competitividade, esa audacia, é a que me fai sentir a min optimista como galego e como economista.
Rtp1xp
Pronome, tónico, preposicional, 1ª, non binario, plural
A decisión é cousa nosa e a consecuencia rentuará en nosoutros/as mentres o vehículo sexa o idioma galego.
Rtp2ap
Pronome, tónico, preposicional, 2ª, masculino/feminino, plural
_No "Biqueque" quería vervos eu a vós.
Rtp2as
Pronome, tónico, preposicional, 2ª, masculino/feminino, singular
Desde cando se rían de ti cando falabas galego a hoxe hai unha diferenza notábel.
Rtp2fp
Pronome, tónico, preposicional, 2ª, feminino, plural
_¿Conto con vosoutras?
Rtp2fs
Pronome, tónico, preposicional, 2ª, feminino, singular
¿E quen che di a ti, Elvira, que a túa enfermedade vai continuar así, que non podes mellorar?
Rtp2mp
Pronome, tónico, preposicional, 2ª, masculino, plural
Non sei, Velasco, pero estamos con vosoutros.
Rtp2ms
Pronome, tónico, preposicional, 2ª, masculino, singular
_Nin para ti nin para ninguén, fillo.
Rtp2xp
Pronome, tónico, preposicional, 2ª, non binario, plural
Moitas/os de vosoutras/os igual si, pero na súa maioría diriamos que non porque como todo está feito con papel de metal azul, que de súpeto saia algo forrado con papel reciclado e morado, pois, cando menos, sorprende.
Rtp3aa
Pronome, tónico, preposicional, 3ª, masculino/feminino, singular/plural
En palabras dun importante operador turístico europeo, os ataques terroristas do 11 de setembro apuntillaron un ano xa de por nefasto, debido á recesión que orixinou o estourido da Intifada (levantamento) dos palestinos contra a ocupación israelí, o 28 de septembro do 2000.
Rtp3ap
Pronome, tónico, preposicional, 3ª, masculino/feminino, plural
Realmente, foi un milagre, un verdadeiro milagre, que non deran con vostedes.
Rtp3as
Pronome, tónico, preposicional, 3ª, masculino/feminino, singular
_Polo que di, para vostede o éxito económico sobrepasa as razóns da productividade.
Rtp3fp
Pronome, tónico, preposicional, 3ª, feminino, plural
é ilóxico intentar mercadear con elas.
Rtp3fs
Pronome, tónico, preposicional, 3ª, feminino, singular
Pilar lembrou que unha compañeira dela, Toñita, é desta parroquia e preguntoulle como poderiamos ver as pinturas.
Rtp3mp
Pronome, tónico, preposicional, 3ª, masculino, plural
O sistema do "sálvese quen poida" servirá para os que creen que poden vivir por mesmos lonxe de consensos custosos e innecesarios e aínda outros moitos que se comportan segundo o principio de que "todos lle deben e ninguén lle paga" esperarán maiores rebaixas.
Rtp3ms
Pronome, tónico, preposicional, 3ª, masculino, singular
Que debemos esperar del?
Rtp3ns
Pronome, tónico, preposicional, 3ª, neutro, singular
_¿Sabes, Gonzalo?, tan só lles gusta foder e gozan con elo.
Rtp3xp
Pronome, tónico, preposicional, 3ª, non binario, plural
Esquécense, e con el@s o público espectador, da existencia das cámaras.
Rtp3xs
Pronome, tónico, preposicional, 3ª, non binario, singular
A persoa que a atopou abrázase a ela/el, quedando xa en silencio e sen abri-los ollos.
INTERROGATIVO-EXCLAMATIVO (G) (20 etiquetas)
Gdaa
Interrogativo-exclamativo, determinante, masculino/feminino, singular/plural
"Qué máis quixesemos nosoutros", sinalou o presidente de Erimsa.
Gdap
Interrogativo-exclamativo, determinante, masculino/feminino, plural
¡Que valentes!
Gdas
Interrogativo-exclamativo, determinante, masculino/feminino, singular
¡Que terrible!
Gdfp
Interrogativo-exclamativo, determinante, feminino, plural
¡Cantas noites pasei sen dormir por ela!
Gdfs
Interrogativo-exclamativo, determinante, feminino, singular
E, que casualidade!
Gdfa
Interrogativo-exclamativo, determinante, feminino, singular/plural
De que metrópolis falas?
Gdmp
Interrogativo-exclamativo, determinante, masculino, plural
Que criterios segue para escoller cada programa?
Gdms
Interrogativo-exclamativo, determinante, masculino, singular
Con que obxectivo nace o Sindicato de Xornalistas de Galicia?
Gdma
Interrogativo-exclamativo, determinante, masculino, singular/plural
De que antivirus falas?
Gdxp
Interrogativo-exclamativo, determinante, non binario, plural
Sábese xa cant@s nen@s van ir á excursión?
Gdxs
Interrogativo-exclamativo, determinante, non binario, singular
Hai que ver canto/a rapaz/a sae á rúa co bo tempo!
Gnaa
Interrogativo-exclamativo, non determinante, masculino/feminino, singular/plural
Que debemos esperar del?
Gnap
Interrogativo-exclamativo, non determinante, masculino/feminino, plural
¿E quen veñen á Mesa de Programación?
Gnas
Interrogativo-exclamativo, non determinante, masculino/feminino, singular
Quen vai marcar agora a política no concello?
Gnfp
Interrogativo-exclamativo, non determinante, feminino, plural
Cales son as principais dificultades técnicas da guitarra?
Gnfs
Interrogativo-exclamativo, non determinante, feminino, singular
Cal considera a mellor escola para formar guitarristas?
Gnmp
Interrogativo-exclamativo, non determinante, masculino, plural
Imaxinaron pai e filla a emoción dos dous homes no intre de se atopar e descubrir cales eran os parentes e amigos comúns.
Gnms
Interrogativo-exclamativo, non determinante, masculino, singular
¿Cál é o papel das APA?
Gnxp
Interrogativo-exclamativo, non determinante, non binario, plural
Sábese xa cant@s van ir á excursión?
Gnxs
Interrogativo-exclamativo, non determinante, non binario, singular
Hai que ver canto/a sae á rúa co bo tempo!
INTERXECCIÓN (Y) (1 etiqueta)
Y
Interxección
Están moi equivocados, claro. / _Bueno, financiamos proxectos xornalísticos, concedemos créditos a xornais, iso sí... / As comunidades máis mediterráneas e Madrid son, ¡ai!, contribuíntes netos. / ¡Meu Deus!
SINAL DE PUNTUACIÓN (Q) (20 etiquetas)
Signo de puntuación ¡
¡Meu Deus!
Q!
Signo de puntuación !
¡Meu Deus!
Q¿
Signo de puntuación ¿
¿Como é posíbel acadar unha rendibilidade tan alta?
Q?
Signo de puntuación ?
¿Como é posíbel acadar unha rendibilidade tan alta?
Q(
Signo de puntuación (
A compra mínima sitúase nun lote de 40 árbores, a un prezo de 270 euros cada un (45.000 pesetas).
Q)
Signo de puntuación )
A compra mínima sitúase nun lote de 40 árbores, a un prezo de 270 euros cada un (45.000 pesetas).
Q"
Signo de puntuación "
Con isto, aseguran en Agrobyte, "as árbores representan máis diñeiro que o propio terreo antes da plantación".
Q'
Signo de puntuación '
'ArtNatura': reivindicación estética da protección do medio de Galicia
Q,
Signo de puntuación ,
Está claro que non é o mesmo unha librería chapada en castaño, que un rolo de papel hixiénico.
Q-
Signo de puntuación -
Completan a oferta os cursos, 'Inglés para a Investigación Ecolóxica e Medioambiental' (14 maio - 14 xuño 2002), e 'Inglés para a Investigación en Psicoloxía e Ciencias Sociais' (14 maio - 14 xuño 2002).
Q.
Signo de puntuación .
Podía ser lóxico que se aconsellasen as reestructuracións.
Q...
Signo de puntuación ...
Museo, "institución permanente, sen espírito de lucro, que acopia, conserva, documenta, estuda, ensina de xeito didáctico..." que abre no verán do 2002.
Q/
Signo de puntuación /
A relación carne / cuncha (índice de condición) é máis alta na vieira francesa.
Q:
Signo de puntuación :
A idea favorábel á redución de impostos pode deberse a varias causas:
Q;
Signo de puntuación ;
En todo caso, autonomía financeira é sinónimo de responsabilidade;
Q[
Signo de puntuación [
Ante iso, [Xosé Manuel] Seoane García [director de ENCE] anunciou que esperan novos ventos.
Q]
Signo de puntuación ]
Ante iso, [Xosé Manuel] Seoane García [director de ENCE] anunciou que esperan novos ventos.
Q_
Signo de puntuación _
Por moita retórica que lle poñan, non é fácil ocultar que desde mediados dos 70, agás no bienio 86-88, Galicia sofre unha continuada caída do emprego _141 mil nos últimos sete anos_.
Q{
Signo de puntuación {
A súa colección vale {ouro / varios millóns}.
Q}
Signo de puntuación }
A súa colección vale {ouro / varios millóns}.
CATEGORÍA PERIFÉRICA (Z) (21 etiquetas)
Za00
Periférica, abreviatura, xénero non aplica, número non aplica
A desaparición da peseta, a pela, a rubia, etc., non parece que nos poña moi nostálxicos.
Zaap
Periférica, abreviatura, masculino/feminino, plural
Fagan Vdes. o favor de deixar de meter a súa man na miña carteira.
Zaas
Periférica, abreviatura, masculino/feminino, singular
Nos dous casos que me está a citar Vde. estase a superar ese contido normal de mercurio.
Zafp
Periférica, abreviatura, feminino, plural
Por exemplo, en Galicia supón ao redor de 75.000 millóns de ptas.
Zafs
Periférica, abreviatura, feminino, singular
O socialista Joaquín Almunia, (dta), xunto a Txiqui Benegas
Zamp
Periférica, abreviatura, masculino, plural
"Termino Sres. Accionistas.
Zams
Periférica, abreviatura, masculino, singular
O 4M debería se-lo gran día, sexa quen sexa o que deba gobernar
Zaxp
Periférica, abreviatura, non binario, plural
Sres./Sras. directores/ras:
Zaxs
Periférica, abreviatura, non binario, singular
Sr./Sra. director/ra:
Zx00
Periférica, afixo, xénero non aplica, número non aplica
Tamén, podes ver no exemplo que cando hai varias ramificacións iguais, indícase empregando prefixos de cantidade como di-, tri-, tetra-, etc.
Zf00
Periférica, fórmula, xénero non aplica, número non aplica
Supoñamos na superficie da Terra unha presión P = 101 300 Pa.
Zg00
Periférica, sigla, xénero non aplica, número non aplica
Como máxima dirixente local dos socialistas manifesta unha posición inequívoca a prol do traslado de ENCE.
Zgaa
Periférica, sigla, masculino/feminino, singular/plural
En concreto, Sanidade oferta 170 prazas do grupo de auxiliar administrativo, 165 de celadores, 150 de auxiliar de enfermería, 115 de ATS, 51 de asistentes sociais, 25 de técnicos especialistas de laboratorio, 24 de grupo técnico da función administrativa, 21 de técnicos especialistas de radioloxía, 21 de pinches e 20 de psicólogos.
Zgfa
Periférica, sigla, feminino, singular/plural
Logo, en canto á frecuencia de aparición nos informativos encóntranse na tese os 'elementos anónimos', que se relacionan cos sucesos, e, finalmente, os 'novos motores sociais', en alusión a entidades como ONG, etc.
Zgfp
Periférica, sigla, feminino, plural
Á marxe, as APA e organizacións de consumidores parecen satisfeitas coa resolución ministerial e consideran "alarmistas" as teorías dos libreiros.
Zgfs
Periférica, sigla, feminino, singular
González Viñas asegura que a SEPI diría que si ó seu proxecto se non existise a prohibición de Bruxelas
Zgma
Periférica, sigla, masculino, singular/plural
Esta comisión comezará a traballar en xaneiro, se ben non será ata principios de marzo cando se elixa no Claustro a representación de profesores, alumnos e PAS.
Zgmp
Periférica, sigla, masculino, plural
Na denominada operación "Réplica-rede" efectuáronse un total de 20 rexistros domiciliarios e interviñéronse 32 discos duros, dous ordenadores portátiles e numerosos Dvd con máis de 10.000 imaxes e ao redor de 300 películas de contido pedófilo, segundo informou nun comunicado a Garda Civil.
Zgms
Periférica, sigla, masculino, singular
Corina Porro volve ós ataques a Caride polo PXOM de Vigo.
Zo00
Periférica, outros, xénero non aplica, número non aplica
Quen lle trouxo o suposto regalo a Z vendeuse ben como intermediario, pero seguramente o comprou na Obamastore (http://store.barackobama.com).
Zs00
Periférica, símbolo, xénero non aplica, número non aplica
Para aumentar os ingresos públicos proponse un imposto sobre emisión de CO2 e outro sobre os xuros e outros ingresos das rendas do capital.