XIADA: Etiquetador/Lematizador do Galego Actual

XIADA

Introduza as secuencias a analizar
(separadas cun retorno de carro e ata un máximo de catro):