XIADA: Etiquetador/Lematizador do Galego Actual

XIADA

Directores do proxecto

Equipo lingüístico

Equipo informático