XIADA: Etiquetador/Lematizador do Galego Actual

XIADA

Data de actualización: 19/2/2024
Versión: 2.9

O Centro Ramón Piñeiro para a investigación en humanidades inclúe entre os seus obxectivos fundacionais o desenvolvemento de recursos informáticos que axuden á incorporación da lingua galega ao mundo das novas tecnoloxías.

Con esta premisa desenvólvese XIADA, un etiquetador estatístico de alta precisión que empregamos para etiquetar e lematizar automaticamente os documentos do Corpus de Referencia do Galego Actual (CORGA), e poder así dar un salto cualitativo na recuperación de información formulando consultas que utilizan información gramatical (etiquetas, lemas, clases de palabras, trazos morfosintácticos etc.).

Nesta páxina póñense á súa disposición:

 1. Os recursos que emprega o etiquetador:
  • Corpus de adestramento (descarga)
  • Léxico (descarga)
  • Etiquetario e exemplos de uso
 2. O propio etiquetador:
  • Demostración en liña
  • Anotación morfosintáctica de arquivos de texto
  • Código (descarga)
 3. Un flexionador