Corpus de Referencia do Galego Actual

No formulario de buscas, ao seleccionar "Inventario" no ítem "Tipo de resultado", accédese a un dicionario de frecuencias dinámico, mediante o cal, segundo as necesidades concretas puntuais de cada usuario, se poden obter as frecuencias dos elementos solicitados para a totalidade do corpus ou para cada un dos seus parámetros clasificatorios (lustro, medio, orixe, xénero, subtipo de documento, área temática ou sexo). Recollemos aquí unicamente un acceso sinxelo ás listaxes máis comúns.

Etiquetado automaticamente
Etiquetado manualmente