CODOLGA: Corpus Documentale Latinum Gallaeciae

CODOLGA

ISSN: 1887-5602
Versión: 15 (2018)

O grupo de investigación do proxecto Corpus Documentale Latinum Gallaeciae (CODOLGA) ofrece ao persoal investigador e público xeral interesado pola documentación latina medieval o seu número 15, correspondente ao ano 2018.

CODOLGA foi ofertado na rede por primeira vez no ano 2004, despois de 10 anos de intenso traballo, con 8.000 documentos editados e traballados para aproveitamento da comunidade científica, tanto do ámbito da lexicografía e da gramática como da historia e da socioloxía, a través da documentación latina medieval galega.

Desde entón, CODOLGA nunca faltou á súa cita co mundo da investigación e non deixou de estar presente cunha periodicidade anual. Nesta ocasión, engadimos 1.343 novos documentos, que sumados aos 14.920 do número anterior fan un total de 16.263 documentos do ámbito da Gallaecia, postos a disposición das persoas interesadas na lingua, a cultura e a historia de Galicia.

Neste novo número, o décimo quinto desde a nosa aparición na rede, incorporamos novos documentos rexios de Ordoño III e Afonso IX, así como documentos catedralicios de Lugo e Ourense, quedando incorporado o conxunto da documentación da Catedral de Ourense até 1300.

CODOLGA pasou, a partir do ano 2006, a introducir, non só documentos latinos medievais da Gallaecia, senón tamén outros textos latinos medievais con referencias á Gallaecia. E, así, introducíronse en CODOLGA as Crónicas de Hidacio, de Xoán de Bíclaro e as Crónicas Asturianas, ademais dos Annales Portugalenses Veteres, a Crónica de Afonso o Emperador, a Crónica de Isidoro de Sevilla, a Crónica Mozárabe de 754, o Chronicon Mundi de Lucas de Tui e o texto dos Concilios de Toledo.

Neste número publicamos o Chronicon Compostellanum, o De correctione rusticorum de Martiño de Braga e a Narratio itineris navalis ad Terram Sanctam. Ademais, neste último número incorpórase ao CODOLGA unha copia dixital da tese de licenciatura de Mª Mercedes Extremadouro Figueroa, La colección diplomática del Tumbo C. Parte primera (1967).

A maior satisfacción de todo o equipo de CODOLGA é a de contribuír a un mellor coñecemento da lingua e da cultura de Galicia e a de proporcionar ás persoas interesadas no tema o apoio documental que precisan.

Así mesmo, é de xustiza recoñecer ao Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades financiado pola Xunta de Galicia, o esforzo económico e de medios proporcionados para a continuidade deste equipo de traballo ao longo de tantos anos.

Dúas boas novas teñen marcado o alborexar deste novo número de CODOLGA: a primeira é a actualización ab integro da aplicación informática e da faciana da nosa web; a segunda, moito máis senlleira e de máis fondura, é a da constitución, traballo técnico e, xa que logo, a inminente posta en funcionamento e presentación pública da rede de excelencia CODOLHISP (Corpus Documentale Latinum Hispaniarum), da que CODOLGA é socio fundador.

Nos próximos meses, como froito da estreita colaboración entre os membros da citada rede, poderanse facer buscas conxuntas en todas as bases de datos relacionadas cos corpora documentalia latina dos antigos reinos da Hispania medieval.

E aínda haberá máis cousas boas.

José M. Díaz de Bustamante

Director do CODOLGA