O Centro Ramón Piñeiro está encargado de promover, desenvolver e dar difusión a proxectos e programas galegos de estudos lin­güísticos, literarios, históricos e antropolóxicos.

CORGA

Corpus de Referencia do Galego Actual.

Versión 4.0

MedDB

Base de datos da Lírica Profana Galego-Portuguesa.

Versión 3.11

CODOLGA

Corpus Documentale Latinum Gallaeciae.

Versión 17 (2020)

Palmed

Base de datos Paleográfica da Lírica Galego-Portuguesa.

Versión 1.2

BILEGA

Bibliografía informatizada da lingua galega.

Versión 3.1

DiTerLi

Base de datos do Dicionario de Termos Literarios.

Versión 2.7

BiRMED

Bibliografía de Referencia do Arquivo Galicia Medieval.

Versión 2.3

TERGAL

Banco de termos galegos recomendados.

Versión 1.5.2

XIADA 2.8

Etiquetador / Lematizador do Galego Actual.

CFG

Cadernos de Fraseoloxía Galega.

Informes

Informes de Literatura.

ArGaMed

Arquivo Galicia Medieval.

Cotovía

Sistema de conversión texto-voz bilingüe para Galego

Logo Novas versións do CORGA e de XIADA
Novas versións do CORGA e de XIADA

Nova versión 4.0 do Corpus de Referencia do Galego Actual (CORGA) e 2.8 do Etiquetador/Lematizador do Galego Actual (XIADA).

Logo Bolsas de formación 2021
Bolsas de formación 2021

Nota informativa relativa á proposta de resolución provisional no procedemento de convocatoria de once bolsas de formación en proxectos de investigación do Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades (Actualizado o 28/09/2021). Máis información.

Logo Nova versión MedDB
Nova versión MedDB

Nova versión 3.11 de MedDB con actualización do corpus lírico: MedDB3.

Logo CODOLGA: Corpus Documentale Latinum Gallaeciae
CODOLGA: Corpus Documentale Latinum Gallaeciae

Nova versión 17 (2020) de CODOLGA en: http://corpus.cirp.gal/codolga

Logo Palmed: Base de datos Paleográfica da Lírica Galego-Portuguesa
Palmed: Base de datos Paleográfica da Lírica Galego-Portuguesa

Nova versión 1.2 de Palmed que inclúe a actualización das cantigas, os criterios de transcrición e un interface renovado: PALMED.