FONTEGAM

Fontes Textuais da Galicia Medieval (FONTEGAM)

Relación de edicións incorporadas a CGPA

Verso

Período trobadoresco

Poesía profana
Poesía relixiosa (mariana)

Período postrobadoresco

Poesía profana

Prosa

Prosa ficcional

Parapoética
Novelesca Ciclo clásico
Novelesca Ciclo artúrico

Prosa historiográfica

Prosa relixiosa

Haxiográfica
Doutrinal
Devocional

Prosa técnica e didáctica

Prosa xurídica

Lexislativa
Documental