CRPIH

 

Cadernos de Fraseoloxía Galega 16, 2014

Varios; Xesús Ferro Ruibal (Director)

2015

ISSN: 1698-7861

Prezo: 10,50 €

Páxinas: 667

Formato: 17 x 24 cm.

Imprime: Grafisant, S. L.

O número 16, 2014 de Cadernos de Fraseoloxía Galega, dedicado a Fernando Varela Iglesias, contén 8 artigos na sección Estudos, verbo de diferentes aspectos da fraseoloxía e paremioloxía (de carácter semántico, didáctico, histórico, xeográfico ou contrastivo) sobre as seguintes linguas: asturiano, aragonés, catalán, italiano, romanche, galego, ruso, español, latín, turco, persa, árabe e grego antigo.

A sección de Recadádivas ofrece catro recompilacións de material fraseolóxico de Valdeorras, As Neves, Ortegal e unha inédita de Antonio Couceiro Freijomil, o que suma en total 2.177 unidades fraseolóxicas. Faise recensión de 11 obras de especialidade publicadas recentemente e na sección Novas dáse conta de 1.054 referencias bibliográficas de actualidade; congresos, xornadas ou asembleas do ano 2014 e previstos para 2015; novidades de recursos e proxectos de investigación e o que chamamos “fraseografía espontánea”. Nos seus 14 anos de existencia, xa colaboraron nesta revista 177 investigadores de 22 países europeos.

Contidos

Autor/TítuloPDF
ÁLVAREZ PÉREZ, Xosé Afonso: ‘Carapucho no Farelo, auga no pelo:’ a xeografía dos refráns meteorolóxicos romances
CORPAS PASTOR, Gloria e KOVALEVA, Anastasia: Aproximación ao estudo dos fraseoloxismos acromáticos con corpus: ‘en negro’ e os seus equivalentes de tradución ao ruso
FERNÁNDEZ MARTÍN, Patricia: Perífrases verbais con valor deóntico no discurso paremiolóxico: unha perspectiva diacrónica
FERRO RUIBAL, Xesús, PÉREZ TRASEIRA, Beatriz, SURRIBAS DÍAZ, Noelia e VARELA MARTÍNEZ, Xacinta: Fraseoloxía e paremioloxía castelá dos escritos do P. Martín Sarmiento (1695-1772)
GARCÍA SALIDO, Marcos: O uso de construcións con verbos soporte en aprendices de español como lingua estranxeira e falantes nativos
MILLÁN RODRÍGUEZ, Francisco Miguel: Unha tradución ó galego da ‘Proverbiorum et sententiarum persicarum centuria’ de Levin Warner
OLIMPIO DE OLIVEIRA SILVA, Maria Eugênia: As fórmulas rutineiras españolas á luz da etoloxía humana
PENADÉS MARTÍNEZ, Inmaculada: Fixación estrutural e desautomatización das locucións
ESTÉVEZ RIONEGRO, Noelia: Fraseoloxía do noroeste de Valdeorras
FERRO RUIBAL, Xesús e SURRIBAS DÍAZ, Noelia: Locucións, fórmulas e paremias galegas anotadas por Couceiro Freijomil (1888-1955)
GROBA BOUZA, Fernando: ‘Nas uñas, nas mans ou nos pés, has salir a quen es’. Así se fala na Chan
LUACES PARDO, Narciso: Ditos e refráns recollidos na comarca do Ortegal
Varios Autores: Recensións
Varios Autores: Novas