CRPIH

 

Cadernos de Fraseoloxía Galega 18, 2016

Varios; Mª Isabel González Rey (Directora)

2017

ISSN: 1698-7861

Soporte: Publicación electrónica en liña

Prezo: de balde

Páxinas: 345

Maquetación: Grafisant

O número 18, 2016 de Cadernos de Fraseoloxía Galega está estruturado en catro seccións principais. A sección Estudos contén cinco artigos sobre diversos aspectos da fraseoloxía e da paremioloxía do galego, do alemán, do portugués, do catalán e do kikongo. A sección Recadádivas alberga dous traballos de recollida de material fraseolóxico en Cuntis e Forcarei. En Recensións analízanse 6 obras publicadas recentemente e, finalmente, na seccións Novas dáse conta de referencias bibliográficas, congresos, recursos… dos últimos tempos.

Contidos

Autor/TítuloPDF
CATALÀ GUITART, Dolors e LUNTADILA NLANDU, Inocente: As secuencias fixas en kíkôngò: os frasemas construídos con nomes de partes do corpo
FERRO RUIBAL, Xesús: Maio come o trigo e agosto bebe o viño. A viticultura no refraneiro galego
FONTANA I TOUS, Joan e UGARTE I BALLESTER, Xus: ‘Mentres máis somos...’ Apuntamentos paremiolóxicos romances co gallo dos cinco refráns máis votados na enquisa ‘Els refranys més usuals de la llengua catalana’
GARCÍA BENITO, Ana Belén: Fraseoloxía culinaria. Unidades fraseolóxicas portuguesas con “bacalhau”: locucións e enunciados fraseolóxicos
LASKOWSKI, Marek: ‘Alles, was da kreucht und fleucht’: os fraseoloxismos alemáns con elementos únicos, entre sincronía e diacronía
CERVIÑO FERRÍN, Mª Victoria: Fraseoloxía e paremioloxía de Sebil, 3
MARTÍNS SEIXO, Ramón Anxo: ‘Hai cousas que parecen lousas’. Unha nova achega á fraseoloxía do Cachafeiro (Forcarei)
Varios Autores: Recensións
Varios Autores: Novas
-: Balance
-: Proceso e condicións de admisión de colaboracións