CRPIH

 

Aproximacións ao estudo do vocabulario trobadoresco

Mercedes Brea, Santiago López Martínez-Morás (Edición)

2010

84-453-4961-8

Prezo: 14,75 €

Páxinas: 272

Formato: 24x17 cm

Imprime: Grafisant

Este libro recolle todos os relatorios do coloquio Aproximacións ao estudo do vocabulario trobadoresco, celebrado no ano 2008 no Centro Ramón Piñeiro e no que participaron os mellores especialistas da lírica galego-portuguesa. Engádense outros, redactados ex professo, que versan sobre o mesmo tema. Os relatorios están recollidos no idioma orixinal co que foron feitos polo autor ou autora.