CRPIH

 

El Gallego. Periódico semanal órgano de los intereses de su nombre

Manuel Quintáns Suárez, Marisa Moreda Leirado (Edición)

2008

978-84-453-4566-5

Prezo: 8 €

Páxinas:

Formato: DVD

Imprime: CopyBelén

El Gallego aparece en Bos Aires o 27 de abril de 1879 e chegou ata o 14 de novembro de 1880, baixo a dirección do fundador César Cisneros Luces. Esta edición conta cos seus primeiros 74 números que con guran a súa primeira etapa. Posteriormente reaparecerá en dúas ocasións en breves períodos. Nace El Gallego coa finalidade de informar aos emigrantes da actualidade galega e da colectividade, incluíndo novas de Galicia e América, artigos culturais, colaboracións literarias, biografías ilustres e noticias sobre temas políticos. Son colaboradores: W. Álvarez Insua, A. Vicente, A. García Ferreiro, Lamas Carvajal, Alfredo Brañas, M. Murguía, Amor Meilán, Jesús Muruais, Aurelio Ribalta, etc.