CRPIH

 

Cadernos de Fraseoloxía Galega 8

Varios; Xesús Ferro Ruibal (Director)

2006

ISSN: 1698-7861

Prezo:

Páxinas: 376

Formato: 17 x 24 cm.

Imprime: Grafinova S.A.

Inclúe estudos taxonómicos ou fraseográficos: Entón, ¿é unha colocación ou non?: análise contrastiva das colocacións, de Margarita Alonso Ramos; Tesouro de fraseoloxía como problema semántico e lexicográfico, de Anatolij Baránov e Dmitrij Dobrovol’skij; Significacións gramaticais e sentidos colocacionais: ¿máis ca unha simple coincidencia?, de Xavier Blanco Escoda; O acrónimo fraseolóxico, de Mario García-Page e Problemas relacionados coa determinación da forma “canónica” nunha base de datos de refráns franceses (DicAuPro), de René Klein. A comparación bilingüe está presente co traballo de Antonio Nogueira Santos (Fraseoloxía comparada portugués- inglés: ‘cão/gato’ – ‘dog/cat’); a explicitación e implicitación con Ana Acuña (Relacións entre a literatura popular e a fraseoloxía. Novas achegas); e a didáctica con Mª Isabel González Rey (A fraseodidáctica e o Marco Europeo Común de Referencia para as linguas). Na sección de recadádivas Locucións e fórmulas comparativas ou elativas galegas, de Xesús Ferro Ruibal; un manuscrito inédito (‘Paremias selectas’. Un manuscrito bonaerense (1956) de Vicente Llópiz Méndez) e tamén Frases feitas do Cachafeiro (Forcarei) de Margarita López Barreiro. Nas recensións analízanse Fraseología contrastiva. Con ejemplos tomados del alemán, español, francés e italiano, de R. Almela, E. Ramón e G. Wotjak; Figurative Language: Cross-cultural and Cross-linguistic Perspectives, de Dmitrij Dobrovol’skij e Elisabeth Piirainen; La creatividad en el lenguaje: colocaciones idiomáticas y fraseología (Luque Durán e Pamies Bertrán eds.); Proverbs: a handbook, de Wolfgang Mieder.

Contidos

Autor/TítuloPDF
ACUÑA, Ana: Relacións entre a literatura popular e a fraseoloxía. Novas achegas
ALONSO RAMOS, Margarita: Entón, ¿é unha colocación ou non?: análise contrastiva das colocacións
BARÁNOV, Anatolij; DOBROVOL’SKIJ, Dmitrij: Tesouro de fraseoloxía como problema semántico e lexicográfico
BLANCO ESCODA, Xavier: Significacións gramaticais e sentidos colocacionais: ¿máis ca unha simple coincidencia?
GARCÍA-PAGE, Mario: O acrónimo fraseolóxico
GONZÁLEZ REY, Mª Isabel: A fraseodidáctica e o Marco europeo común de referencia paras as linguas
KLEIN, Jean René: Problemas relacionados coa determinación da forma «canónica» nunha base de datos de refráns franceses (DicAuPro)
NOGUEIRA SANTOS, Antonio: Fraseoloxía comparada portugués-inglés: cão/gato-dog/cat
FERRO RUIBAL, Xesús: Locucións e fórmulas comparativas ou elativas galegas
FERRO RUIBAL, Xesús; VEIGA NOVOA, Cristina: Paremias selectas. Un manuscrito bonaerense (1956) de Vicente Llópiz Méndez
LÓPEZ BARREIRO, Margarita: Frases feitas do Cachafeiro (Forcarei)
Varios Autores: Recensións
Varios Autores: Novas