Se ten algunha dúbida, proposta ou problema en relación con este corpus pode consultarnos a través do enderezo electrónico codolga.cirp@gmail.com