CRPIH

O Centro Ramón Piñeiro está encargado de promover, desenvolver e dar difusión a proxectos e programas galegos de estudos lin­güísticos, literarios, históricos e antropolóxicos.

 • CODOLGA 15 (2018)

  Corpus Documentale Latinum Gallaeciae.

 • CORGA 3.1

  Corpus de Referencia do Galego Actual.

 • DiTerLi 2

  Base de datos do Dicionario de Termos Literarios.

 • BiRMED 2

  Bibliografía de Referencia do Arquivo Galicia Medieval.

 • TERGAL

  Banco de termos galegos recomendados.

 • MedDB 3

  Base de datos da Lírica Profana Galego-Portuguesa.

 • BILEGA 2

  Bibliografía informatizada da lingua galega.

 • XIADA 2.7

  Etiquetador/Lematizador do Galego Actual.

 • CFG

  Cadernos de Fraseoloxía Galega.

 • Informes de Literatura

  Informes de Literatura.

 • Cotovía

  Sistema de conversión texto-voz bilingüe para Galego

 • Logo Bolsas de formación 2019

  Bolsas de formación 2019

  Anúnciase un requirimento de emenda de documentación no procedemento de convocatoria de nove bolsas de formación en proxectos de investigación do Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades (Actualizado o 02/08/2019). Máis información.

 • Logo Informe de Literatura 2017

  Informe de Literatura 2017

  Publicado un novo Informe de Literatura, cos datos do desenvolvemento da Literatura galega no ano 2017. Pode acceder a tódolos informes publicados en formato PDF na sección de Recursos.

 • Logo Lembranza de Manuel Regueiro

  Lembranza de Manuel Regueiro

  Falece Manuel Regueiro Tenreiro, exdirector xeral de Política Lingüística e primeiro director do Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades. Ler máis.

 • Logo Nova versión do CODOLGA

  Nova versión do CODOLGA

  Versión 15 (2018) do CODOLGA.

 • Logo Cadernos de Fraseoloxía Galega 19

  Cadernos de Fraseoloxía Galega 19

  Publicado o número 19 dos Cadernos de Fraseoloxía Galega dispoñible ao completo e por artigos en CFG.

 • Logo Novas versións de CORGA e XIADA

  Novas versións de CORGA e XIADA

  Versións 3.1 do CORGA e 2.7 de XIADA.

 • Logo Catálogo de publicacións

  Catálogo de publicacións

  O catálogo en liña de publicacións do Centro Ramón Piñeiro queda actualizado incluíndo novidades correspondentes aos anos 2016, 2017, 2018 e 2019. Na sección de Publicacións pode acceder ao catálogo completo incluíndo orixinais en formato dixital.

 • Logo Palabra de Muller

  Palabra de Muller

  Lembrando a Luísa Villalta no seu quince cabodano o mércores 6 de marzo no salón de actos do Pazo de San Roque. Máis información.

 • Logo Nova versión DiTerLi

  Nova versión DiTerLi

  Versión 2.5 de DiTerLi con diferentes actualizacións: DiTerLi.

 • Logo Nova versión BiRMED

  Nova versión BiRMED

  Versión 2.3 de BiRMED con diferentes actualizacións: BiRMED.