CRPIH

O Centro Ramón Piñeiro está encargado de promover, desenvolver e dar difusión a proxectos e programas galegos de estudos lin­güísticos, literarios, históricos e antropolóxicos.

 • CORGA 3.0

  Corpus de Referencia do Galego Actual.

 • TERGAL

  Banco de termos galegos recomendados.

 • MedDB 3

  Base de datos da Lírica Profana Galego-Portuguesa.

 • CODOLGA 10

  Corpus Documentale Latinum Gallaeciae.

 • DiTerLi 2

  Base de datos do Dicionario de Termos Literarios.

 • BiRMED 2

  Bibliografía de Referencia do Arquivo Galicia Medieval.

 • BILEGA 2

  Bibliografía informatizada da lingua galega.

 • CFG

  Cadernos de Fraseoloxía Galega.

 • XIADA 2.6

  Etiquetador/Lematizador do Galego Actual.

 • Informes de Literatura

  Informes de Literatura.

 • Cotovía

  Sistema de conversión texto-voz bilingüe para Galego

 • Logo Bolsas de formación

  Bolsas de formación

  Anúnciase un requirimento de emenda de documentación no procedemento de convocatoria de dez bolsas de formación en proxectos de investigación do Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades (Actualizado o 16/07/2018). Máis información.

 • Logo 25 aniversario do Centro Ramón Piñeiro

  25 aniversario do Centro Ramón Piñeiro

  O Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades cumpre 25 anos da súa creación. A conmemoración desta efeméride celebrarase coa organización de diversas actividades. Máis información.

 • Logo Informe de Literatura 2016

  Informe de Literatura 2016

  Publicado un novo Informe de Literatura, cos datos do desenvolvemento da Literatura galega no ano 2016. Pode acceder a tódolos informes publicados en formato PDF na sección de Recursos.

 • Logo Cadernos de Fraseoloxía Galega 18

  Cadernos de Fraseoloxía Galega 18

  Publicado o número 18 dos Cadernos de Fraseoloxía Galega dispoñible ao completo e por artigos en CFG.

 • Logo Nova versión MedDB

  Nova versión MedDB

  Versión 3.4 de MedDB que amplía a documentación estática coa publicación dos Índices dos testemuños manuscritos da Lírica Profana Galego-Portuguesa: MedDB3.

 • Logo Presentación CORGA 3.0

  Presentación CORGA 3.0

  O Centro “Ramón Piñeiro” ven de publicar a versión 3.0 do Corpus de Referencia do Galego Actual ‑dispoñible na rede no enderezo http://corpus.cirp.gal/corga‑ que consta de case 37 millóns de palabras, das que case de 600.000 son formas diferentes.